Iespēja pieteikties starptautiskai konferencei par personāla mobilitāti Nīderlandē

26.03.2018

Laikā no 2018. gada 13. jūnija līdz 15. jūnijam Nīderlandes Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) - tematisko konferenci The Impact of Staff Mobility Zandvortā, Nīderlandē.

Konferences mērķis ir veicināt ideju un pieredzes apmaiņu par personāla starptautiskās mobilitātes lomu personāla profesionālajā pilnveidē un izglītības procesa internacionalizācijā. Konferencē tiks prezentēti labas prakses piemēri, kā arī diskutēts par Eiropas Attīstības plānu, Erasmus+ personāla mobilitātes projektu ietekmi un kvalitatīvu mobilitātes projektu īstenošanu.

Dalībai konferencē aicinām pieteikties Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte” projektu īstenotājus skolu, profesionālās, pieaugušo un augstākās izglītības sektorā.

Detalizēta informācija par semināru: ?d=TCA_apraksts.doc

Pasākuma darba valoda: angļu.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 9. aprīlis (t.i. līdz 2018. gada 9. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana konferences laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.