Beļģijā notiks seminārs par Erasmus+ projektu komunikāciju un rezultātu izplatīšanu

01.03.2019

No 6. līdz 7.maijam Beļģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru par Erasmus+ projektu komunikāciju un rezultātu izplatīšanu ("Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects”) Briselē, Beļģijā.

Seminārs organizēts, lai pulcinātu kopā skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestāžu KA1 un KA2 projektu koordinatorus, kas vēlas dalīties pieredzē vai uzzināt par metodēm, rīkiem un labo praksi par saziņu projekta laikā un projekta rezultātu izplatīšanu. Semināra dalībnieku iegūto jauno pieredzi un zināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izmantos Erasmus+ informatīvajos un projektu īstenošanas semināros, pieaicinot dalībniekus kā lektorus. Tāpēc, plānojot savu dalību seminārā, lūdzam pieteikuma veidlapā detalizēti aprakstīt jau esošo pieredzi projektu komunikācijas un rezultātu izplatīšanas jomā, kā arī apliecināt vēlmi un gatavību iesaistīties citos VIAA pasākumos.

Detalizēta informācija?d=informacija_par_seminaru.pdf

Semināra darba kārtība: ?d=TCA_BE01_Communication_DRAFT_Programme.pdf

Darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots (no Latvijas 1 pārstāvis).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 14.marts (t.i. līdz 2019. gada 14. marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz VIAA lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūtot elektroniski uz info@viaa.gov.lv. Elektroniski iesniegtiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

! Lūdzam ņemt vērā, ka vērtējot dalībnieku pieteikumu netiks vērtēti kritēriji “Plānotā Erasmus+ projekta ietekme un ilgtspēja” un “ Organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā”

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit.

Pasākumu izmaksas sedz 2018. gada Erasmus+ TCA budžets.

Atbalstītajiem dalībniekiem organizatori sedz ceļa izdevumus atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm noteiktam attālumam, nepārsniedzot 275,00 eiro. Uzturēšanās (1 nakts) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:
Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501