Speciālo izglītības iestāžu pārstāvji var pieteikties kontaktsemināram Polijā

07.03.2019

Laikā no 2019. gada 22. maija līdz 26. maijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Skolu sadarbība - kā plānot projektus speciālām izglītības iestādēm" “S2S (school to school) partnerships - how to plan an excellent project for special schoolsMiedzeszyn, Polijā.

Kontaktseminārā pulcēsies kopā speciālo izglītības iestāžu pārstāvji, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko Skolu apmaiņas partnerību projektu izstrāde, starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa. Semināra dalībniekus informēs par starptautisku sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem. Seminārā aicināti piedalīties speciālo izglītības iestāžu direktori un pedagogi.

Detalizēta informācija?d=TCA_S2S_partnerships_quality_special_schools_in_Poland.pdf

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 1 vieta.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 20. marts (t.i., līdz 2019. gada 20. marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv