Notiks seminārs par skolēnu priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanas metodēm

04.06.2019

Laikā no 2019. gada 23. septembra līdz  2019. gada 25. septembrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Elastīga pamatizglītība - jaunas metodes skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanas mazināšanai" (“Flexible Basic Education – new methods to tackle early school leaving”) Lahti, Somijā.

Seminārā notiks diskusijas un pieredzes apmaiņa saistībā ar skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu un dalīties ar labās prakses piemēriem par skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanas mazināšanu, kā arī dibināt kontaktus turpmākai sadarbībai un  Erasmus+ projektu izstrādei. Seminārā aicināti piedalīties pamatskolu skolotāji un direktori, kuri strādā ar 7. – 9. klases skolēniem.

Detalizēta informācija par semināru?d=Somija_TCA_Erasmus_2019.pdf

Pasākuma mājaslapašeit

Pasākuma darba valoda – angļu.

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas

Pasākums tiek finansēts 2019. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 14. jūnijs (t.i., līdz 2019. gada 14. jūnijam plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180,00 vai 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija:

Vineta Straume
VIAA ES Izglītības programmu departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste
e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv
tālrunis: 67559501