Erasmus izaicinājums kļuvis par iespēju Saldus pamatskolai

23.12.2020

Saldus pamatskolas pieredze Erasmus plus

Kopš 2015. gada Saldus pamatskola ir aktīvi iesaistījusies Erasmus+ projektu plānošanā un īstenošanā. Šajā laikā skola ir realizējusi divus Erasmus+ mobilitātes projektus, un vēl viens tiek īstenots. 2016. gadā Saldus pamatskolas darbinieki uzsāka savu pieredzi starpskolu partnerības projektu īstenošanā stratēģisko partnerību aktivitātē, kurā jau ir īstenoti trīs projekti un procesā ir vēl divi.

Lasīt vairāk »

Publicēts materiāls par ECVET principu piemērošanu mobilitātes īstenošanas kvalitātei

21.12.2020

ECVET e-brosura 2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā ir publicēts informatīvais elektroniskais materiāls „ECVET mobilitātes īstenošanas kvalitātei”, kas sniedz vispusīgu priekšstatu par tiem Eiropas kredītsistēmas profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) principiem, kuru ievērošana ļauj kvalitatīvi sagatavot un īstenot ģeogrāfisko mobilitāti. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ programmā Latvijā septiņu gadu laikā īstenoti izglītības projekti par vairāk nekā 120 miljoniem eiro

15.12.2020

Erasmus plus rezultati par 7 gadiem

Eiropas Savienības Erasmus+ programmā laikā no 2014. līdz 2020. gadam īstenoti izglītības un mācību projekti par 122,9 miljoniem eiro, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības iestāžu internacionalizācijā un izglītības reformu īstenošanā. Vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku programmā guvuši mācību, prakses, studiju, docēšanas un darba vērošanas pieredzi ārvalstīs Erasmus+ mobilitātē, un īstenoti kopumā 866 stratēģisko partnerību projekti, kuros notikusi pieredzes apmaiņa un attīstītas inovatīvas pieejas izglītībai.

Lasīt vairāk »

Aicinām piedalīties vebinārā par ECVET principu piemērošanu mobilitātes īstenošanas kvalitātei

10.12.2020

ECVET vebinars 21.12.2020.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 21. decembrī organizē tiešsaistes vebināru „ECVET – mobilitātes īstenošanas kvalitātei”. ECVET Latvijas ekspertu komanda ir sagatavojusi e-materiālu “ECVET – mobilitātes īstenošanas kvalitātei”, un šajā pasākumā ir plānots sniegt ieskatu izstrādātā materiāla sadaļās un tā praktiskajā izmantošanā.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes konference par Erasmus+ lomu izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā

04.12.2020

Erasmus nosleguma konference 17.12.2020.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 17. decembrī organizē Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konferenci “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”, kurā izvērtēs programmas sasniegumus septiņos darbības gados.

Lasīt vairāk »

Jelgavas pamatskolas ”Valdeka” pedagogi apgūst metodes iekļaujošas vides veidošanai

04.12.2020

Erasmus pieredze Jelgavas pamatskola Valdeka

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas pamatskola ”Valdeka”- attīstības centrs veiksmīgi piedalās programmā Erasmus+ un gūst iespēju mobilitātes īstenošanai. Skolas prioritāte ir radīt pozitīvu, atbalstošu un iekļaujošu vidi un nodrošināt pielāgotu mācību procesu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Lasīt vairāk »

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi pilnveido prasmes mūsdienīgai izglītībai

02.12.2020

Erasmus pieredze Kokneses pamatskola

2018./2019. mācību gads Kokneses pamatskolā – attīstības centrā bija piepildīts ar daudzām aktivitātēm un pasākumiem, jo Erasmus+ konkursam pieteiktais projekts “Pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošana mūsdienīgai izglītībai” bija apstiprināts. Skolas pedagogi devās uz Grieķiju, Franciju un Somiju, lai piedalītos kursos, papildinātu zināšanas kvalitatīva mācību procesa organizēšanā un pēc tam ar tām dalītos izglītības iestādē, kā arī izglītojošos pasākumos reģiona pedagogiem un izglītojamo vecākiem.

Lasīt vairāk »

Jēkabpils pilsētas pedagogi iegūst starptautisku pieredzi iekļaujošas izglītības jomā

30.11.2020

Jekabpils pasvaldiba Erasmus pieredze

Ar 2019. gada septembri Jēkabpils Izglītības pārvaldes, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, PII Auseklītis un PII Zvaniņš pedagogi, speciālisti un izglītības jomas administratīvie darbinieki iesaistījās Erasmus+ mobilitātes projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” realizācijā. Projekta laikā pedagogi devās mobilitātē uz Lietuvu, Kipru, Turciju un Portugāli, lai gūtu jaunu pieredzi iekļaujošajā izglītībā.

Lasīt vairāk »