Pirmo reizi apstiprina Latvijas augstskolas dalību Erasmus+ kopīgās maģistrantūras programmā

09.09.2020

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)), ņemot vērā pārdalītā finansējuma iespējas Erasmus+ programmā, 2020. gada konkursā ir apstiprinājusi finansēšanai no rezerves saraksta Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras (Erasmus Mundus Joint Master) programmas projektu “European Joint Master in Social Work with Children and Youth”, kurā kā projekta partneris ir Latvijas augstskola – Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Lasīt vairāk »

Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Lasīt vairāk »

Notiks seminārs par projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā

28.08.2020

Lai sniegtu iespēju pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām atrast projekta partnerus un veicināt projektu pieteikumu izstrādi jaunajā Erasmus+ programmā, Ungārijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes kontaktsemināru “Contact making seminar on how to engage people with low educational background”.

Lasīt vairāk »

Zināmi Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas centralizēto aktivitāšu konkursa rezultāti

27.08.2020

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir publiskojusi 2020. gada konkursa rezultātus Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas centralizētajās aktivitātēs, ko administrē EACEA, kurās apstiprināti projekti arī ar Latvijas dalību.

Lasīt vairāk »

Festivālā “Lampa” diskutēs par starptautiskās pieredzes nozīmi izglītībā

26.08.2020

No 2. līdz 5. septembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+ organizēs 4 tiešsaistes diskusijas sarunu festivālā “Lampa” par izglītības konkurētspēju, atvērtību inovācijām un starptautiskās pieredzes nozīmi izglītībā un darba tirgū.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projektu īstenotāji vebinārā uzzinās par atskaišu sagatavošanu

24.08.2020

2020. gada 27. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru 2017., 2018. un 2019. gada Erasmus+ Stratēģisko partnerību (KA201, KA202, KA203, KA204) projektu īstenotājiem par noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu Mobility Tool+

Lasīt vairāk »

Izsludināts Erasmus akreditācijas konkurss mobilitāšu īstenošanai

04.08.2020

Eiropas Komisija (EK), gatavojoties Eiropas Savienības  (ES) 2021. - 2027. gada programmai izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, izsludinājusi konkursu Erasmus akreditācijas saņemšanai, kas sniegs iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas atbalstam mobilitātes projektu īstenošanai.

Lasīt vairāk »

Publicēts EK pētniecības centra ziņojums par būtiskākajām kompetencēm Eiropas griezumā

04.08.2020

Eiropas Komisijas (EK) Kopīgais pētniecības centrs JRC Science for Policy ir publicējis ziņojumu “LifeComp: būtiskākās personīgās, sociālās un mācīties, lai iemācīto kompetences Eiropas griezumā” (“LifeComp: The European framework for the personal, social and learning to learn key competence”). Ziņojums balstīts uz EK 2018. gadā publicēto ieteikumu par pamatkompetencēm mūžizglītībā.

Lasīt vairāk »