Iespēja pieteikties profesionālās izglītības projektiem sadarbībā ar Rietumbalkānu valstīm

28.04.2020

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos mobilitātes pilotprojektu īstenošanai profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sektorā. Jaunā iniciatīva ļaus Eiropas Savienības (ES) PIA organizācijām realizēt audzēkņu un personāla mobilitātes projektus sadarbībā ar organizācijām Rietumbalkānu valstīs – Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē un Kosovā.

Lasīt vairāk »

Skolotājiem izstrādā kompetenču izglītības programmu skolēnu izaugsmei

27.04.2020

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ar sadarbības partneriem no Latvijas, Igaunijas un Spānijas divu gadu laikā realizēja Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektu ARETE CATALYST (“Atbalsts pedagogiem personīgo kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai skolās”). Projekta laikā tapa pētījuma pārskats un skolotāju izglītības programma, kas nodrošina pedagogiem atbalsta instrumentus darbā ar transversālo kompetenču un rakstura attīstību skolās.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes hakatons Covid-19 izaicinājumu risināšanai

20.04.2020

Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm organizē #EUvsVirus hakatonu, pulcējot kopā pilsonisko sabiedrību, novatorus, partnerus un patērētājus visā Eiropā, lai izstrādātu inovatīvas idejas vīrusa Covid-19 izraisītu problēmu risināšanai. Pasākums norisināsies no 24. līdz 26. aprīlim.  

Lasīt vairāk »

Turpinās Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu iesniegšana

09.04.2020

Līdz 23. aprīlim turpinās Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas izglītības un mācību jomā 2020. gada projektu pieteikumu konkurss, kurā pieejamais plānotais finansējums Stratēģiskajām partnerībām ir 7 749 777,00 eiro: skolu sektorā – 4 055 430,00 eiro, augstākās izglītības sektorā 1 198 817,00 eiro, profesionālās izglītības sektorā - 1 126 100,00 eiro, pieaugušo izglītības sektorā – 1 369 430,00 eiro.

Lasīt vairāk »

Papildināta informācija Erasmus+ projektu īstenotājiem par rīcību Covid-19 pandēmijas laikā

07.04.2020

Covid-19 vīrusa negatīvā ietekme skar gan šī brīža, gan nākotnē plānotās Erasmus+ programmas aktivitātes, tāpēc Eiropas Komisija (EK) savā mājaslapā ir izveidojusi jautājumu un atbilžu sadaļu, kurā informē Erasmus+ projektu īstenotājus un dalībniekus par rīcību Covid-19 vīrusa pandēmijas laikā.

Lasīt vairāk »

Uzlabo pieaugušo tālmācības procesu

07.04.2020

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 13 mēnešu laikā ar partneriem no Itālijas un Igaunijas īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu Adult ReStart skolu izglītības sektorā “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana, izmantojot jaunas mācību metodes”). Projekta īstenotāji vēlējās realizēt pieaugušo izglītojamo tālmācības formas uzlabošanu, tāpēc projektā pedagogus aktīvi izglītoja par modernākajām tehnoloģijām un jauniem mācīšanas paradumiem.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ projekti - ieguldījums personības attīstībā un izaugsmē

02.04.2020

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) projektu vadītāja Lāse Juska, kura šajā amatā nostrādājusi jau desmit gadu, atminas – pirmajā viņas darbības gadā ārzemju praksēs devās astoņi jaunieši. Šogad apstiprinājumu par prakses vietu saņēmuši 42 KTTT audzēkņi – vieni savas zināšanas un iemaņas ārzemēs pilnveidos četras nedēļas, bet citi veselas 100 dienas. “Katrs, kurš uzdrīkstas un izmanto šo izdevību, mājās atgriežas kā ieguvējs,” novērojusi Lāse.

Lasīt vairāk »

Notiks tiešsaistes seminārs par Mobility Tool+ sistēmas lietošanu

01.04.2020

2020. gada 7. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē tiešsaistes semināru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu vadības un atskaišu sagatavošanas platformu Mobility Tool+ stratēģisko skolu apmaiņas partnerību 2018. un 2019. gada projektu īstenotājiem. Seminārā informēs par informācijas ievadi un atskaišu sagatavošanu Mobility Tool+ sistēmā.

Lasīt vairāk »