Pieejamas plašas sadarbības iespējas Erasmus+ stratēģiskajām partnerībām augstākajā izglītībā

26.02.2020

Eiropas Komisijas izsludinātajā 2020. gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā pieejamais finansējums stratēģiskajām partnerībām augstākās izglītības sektorā ir 1 198 817,00 eiro. Augstākās izglītības sektorā ir iespējams īstenot stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam.

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā ļauj īstenot daudzveidīgas aktivitātes, attīstīt, izmēģināt, pielāgot un īstenot inovatīvu praksi dažādās jomās. Stratēģisko partnerību projektos ir iespējams izstrādāt kopīgas studiju programmas starp dažādām disciplīnām un ekonomikas nozarēm, kā arī īstenot sadarbību starp uzņēmumiem un studentiem/personālu. Projektos var risināt jautājumus, kas saistīti ar lielāku mācību veidu dažādību (tālmācība, nepilna laika mācības, modulārās mācības), stratēģiski izmantojot atvērtos izglītības resursus un virtuālās mobilitātes un virtuālās mācīšanās platformas. Tāpat projektu īstenotāji var veidot sadarbību un prakses apmaiņu starp darbiniekiem, kuri atbild par atbalsta pakalpojumiem studentiem, lai paaugstinātu kvalitāti. Stratēģisko partnerību ietvaros var risināt jautājumus, kas saistīti ar prasmju un kompetenču atzīšanu un sertifikāciju valsts līmenī, īstenojot efektīvu kvalitātes nodrošināšanu, kas balstīta uz mācību rezultātiem, sasaistot tās ar Eiropas un valstu kvalifikācijas sistēmām.

Lai stratēģiskās partnerības varētu saņemt finansējumu, tām jābūt vērstām vai nu vismaz uz vienu horizontālo prioritāti, vai vismaz uz vienu konkrētu izglītības sektora prioritāti. Atkarībā no prioritātes, uz kuru vērsts projekts, un projekta mērķiem stratēģiskās partnerībās būtu jāiesaista visatbilstošākais partneru klāsts, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz to dažādā pieredze, specializācija un īpašā zinātība, un radītu atbilstošus un augstas kvalitātes projekta rezultātus. Stratēģisko partnerību projektos ir iespējams attīstīt, izmēģināt, pielāgot inovatīvu praksi arī starp dažādiem izglītības sektoriem. Tā kā tiek sagaidīts, ka šāda veida projektos tiks izstrādāti inovatīvi rezultāti, projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

Stratēģiskās partnerības projektos inovāciju atbalstam jāizstrādā inovatīvi rezultāti, tāpēc projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai nodrošinātu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

Stratēģisko partnerību projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 24. marta plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Detalizēta informācija par 2020. gada konkursu ir atrodama Erasmus+ Vadlīnijās 2020. gadam un nepieciešamā dokumentācija projekta pieteikuma sagatavošanai VIAA mājaslapā

Prezentācijas no 2020. gada 7. februārī organizētā informatīvā semināra par 2020. gada Stratēģisko partnerību konkursu pieejamas VIAA mājaslapas Erasmus+ pasākumu sadaļā.  

Ar projektu pieredzes stāstiem ir iespējams iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pieredzes stāsti un Erasmus+ rezultātu platformā.

2020. gada 28. februārī notiks konsultāciju diena Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu pieteicējiem.