Profesionālā izglītība

 

 


2020. gads

 

Apstiprināto KA2 projektu statistika profesionālās izglītības sektorā

2020. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā

2020. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāji profesionālās izglītības sektorā

Mobilitāšu sadalījums 2020. gadā apstiprinātajos mobilitātes projektos (KA102 un KA116) profesionālās izglītības sektorā

 

 

2019. gads

Apstiprināto KA2 projektu statistika profesionālās izglītības sektorā

 

2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā

 

2019. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāji profesionālās izglītības sektorā

 

Mobilitāšu sadalījums 2019. gadā apstiprinātajos mobilitātes projektos (KA102 un KA116) profesionālās izglītības sektorā

 

 

2018. gads

Apstiprināto KA2 projektu statistika profesionālās izglītības sektorā

 

Mobilitāšu sadalījums 2018. gadā apstiprinātajos mobilitātes projektos (KA102 un KA116) profesionālās izglītības sektorā

 

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāji profesionālās izglītības sektorā

 

Mobilitāšu galamērķa valstis 2018. gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos profesionālās izglītības sektorā (KA102 un KA116)

 

2018. gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā

 

 

 

 

2017. gads

Apstiprināto KA2 projektu statistika profesionālās izglītības sektorā

 
Mobilitāšu sadalījums 2017.gadā apstiprinātajos mobilitātes projektos (KA102 un KA116) profesionālās izglītības sektorā

 
2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāji profesionālās izglītības sektorā

 
Mobilitāšu galamērķa valstis 2017.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos profesionālās izglītības sektorā (KA102 un KA116)  

 
2017.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā   

 
   

 

2016. gads

Apstiprināto KA2 projektu statistika profesionālās izglītības sektorā

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā

 

Mobilitāšu galamērķa valstis 2016.gadā apstiprinātajos mobilitāšu projektos profesionālās izglītības sektorā (KA102 un KA116)

2016.gadā apstiprināto mobilitātes projektu (KA102 un KA116) īstenotāji profesionālās izglītības sektorā    

 

Mobilitāšu sadalījums 2016.gadā apstiprinātajos mobilitātes projektos (KA102 un KA116) profesionālās izglītības sektorā

 

 

 

2015. gads

KA1 mobilitātes projektu īstenotāji

profesionālās izglītības sektorā 

 

KA1 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums

profesionālās izglītības sektorā

Atbalstīto KA1 projektu statistika

profesionālās izglītības sektorā

 

Atbalstīto KA1 projektu saturs

profesionālās izglītības sektorā 

 

Apstiprināto KA2 projektu tēmas

profesionālās izglītības sektorā 

Apstiprinātie KA2 projekti profesionālās

izglītības sektorā

 

2014. gads

KA1 projektu pieteicēji profesionālās izglītības sektorā

KA1 projektu īstenotāju ģeogrāfiskais sadalījums profesionālās izglītības sektorā

Apstiprināto KA2 projektu tēmas profesionālās izglītības sektorā

 

Apstiprinātie KA2 projekti profesionālās izglītības sektorā