Pieredzes stāsts: jebkura iespēja iziet no komforta zonas ir izaugsme

22.07.2016

Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola iepriekšējā mācību gadā piedalījās Erasmus+ mācību mobilitātes projektos “Skolas audzēkņu konkurētspējas veicināšana ES darba tirgū“ un “Skolas skolotāji apgūst jaunas darba metodes ārvalstīs”.

No 2015. gada oktobra līdz pat 2016. gada maijam skola projektu ietvaros īstenoja 8 mācību mobilitātes sadarbībā ar partnerorganizācijām Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Maķedonijā. Tā bija brīnišķīga iespēja 35 projekta dalībniekiem iegūt pieredzi ārvalstīs.

Lai audzēkņi nezaudētu motivāciju apgūt izvēlēto profesiju, nozīmīgs ir katra skolotāja ieguldījums, iekļaujot mācību procesā gan radošus, gan pragmatiskus uzdevumus un vingrinājumus. Te neatsverama loma ir mācībspēka pieredzes apmaiņai ar kolēģiem ārpus Latvijas. Projekta ietvaros 8 mūsu pedagogi vienu nedēļu pavadīja kādā no partnerskolām, izzinot kolēģu mācību metodes, apspriežot aktuālas tēmas par mācību procesu, izglītības programmu saturu un izglītības sistēmām.


Igaunija

Skolas audzēknes no skaistumkopšanas pakalpojumu mācību programmām – frizieri, frizieri-stilisti, SPA speciālisti, kosmētiķi, vizuālā tēla stilisti – trīs nedēļas pavadīja mācoties un piedaloties praktiskajās nodarbībās Tartu profesionālās izglītības centrā (Tartu Kutsehariduskeskus). Mājās audzēknes atgriezās iedvesmotas un apguvušas jaunas darbu izpildes tehnikas.

  • Linda, jaunā friziere-stiliste, atzīst, ka, strādājot kvalifikācijas praksē Saldū, darbā izmantojusi Tartu apgūto bojāto matu noņemšanas paņēmienu ar īpašiem uzgalīšiem un karstajām šķērēm.
  • Topošie SPA speciālisti un kosmētiķi prakses laikā iemācījās veikt manikīru un vaksāciju, apguva Parafango procedūru (ietīšanas procedūra, kurā tiek izmantotas dabiskas aktīvās sastāvdaļas, kas atjauno ādu, uzlabo ķermeņa kontūras), uzzināja kā darbojas Hidrokapsula un pašas to iemēģināja.

Mobilitātes plūsmā Tartu iesaistījās skolotājas no trīs dažādām specialitātēm:

  • Multimediju dizaina skolotāja iepazinās ar mācību materiāliem un piedalījās mācību stundās. Skolotāja savās mācību stundās ir pārņēmusi kolēģu shēmu veidošanas metodi. Audzēkņi, kuri pieļauj vienas un tās pašas kļūdas darbā kādā grafiskajā programmā, var strādāt ar shēmu, kurā aprakstīta pareizā darbību secība. 
  • SPA speciālistu skolotāja atzina, ka Igaunijā audzēkņi praktiskajās nodarbībās darbojas patstāvīgi, skolotājs tikai minimāli palīdz grūtību un neskaidrību gadījumā.
  • Kosmētiķu izglītības programmas skolotāja kopā ar audzēkņiem apguva Parafango procedūru, un jaunajā mācību gadā plāno to integrēt mācību programmā mūsu skolā.
  • Frizieru skolotāja, vērojot un asistējot savai kolēģei teorijas un praktisko darbu stundās, atzinīgi novērtēja gūto pieredzi pētniecisko darbu izstrādē un jaunrades attīstīšanā.


Maķedonija

Audzēknes, kas mēroja tālāku ceļu un piedalījās mācību procesā Skopjē privātajā skaistumkopšanas Akadēmijā Leontik (PCSO Akademija Leontic), atklāja, cik ļoti tautas mentalitāte atspoguļojas ne tikai kultūrā un krāsu izvēlē, bet arī darba stilā un profesionālajā jomā. Pretstatā latviešu kautrīgumam un maigumam, Balkānu reģionā jādarbojas dzīvīgi, ar spēcīgu tvērienu, koši un dzīvespriecīgi.

Meitenes apgūto pielietoja skolas salonos, apkalpojot salona klientus. Jaunajiem speciālistiem tas ir labs veids, kā mācībās praktizēties ne tikai uz mācību manekeniem un draugiem. Tas stiprina pārliecību par savām spējām, jo jātiek galā ar visdažādākajām klientu vēlmēm, tā attīstot un izkopjot skaistumkopšanas jomā tik svarīgo saskarsmes kultūru.

Skaistumkopšanas nozares profesiju skolotājas Skopjē privātajā skaistumkopšanas akadēmijā guva ieskatu mācību telpu iekārtojuma veidošanā, lai telpa būtu gan praktisko darbu izpildes zāle, gan telpa fotosesijām vai teorijas stundām. Aktīvi līdzdarbojās un apsprieda abām pusēm aktuālos izglītības jautājumus – sistēmas, programmas, metodes, mācību materiālus un prakses vietas.


Lietuva

Skolas Foto dizaina un foto pakalpojumu mācību programmas audzēkņi devās savas profesionālās prasmes papildināt Lietuvā, Viļņas profesionālās apmācības centrā biznesa servisa speciālistiem (Vilniaus paslaugu verslo darbuotoju profesinio rengimo centras). Fotokameras fiksēja gan prakses darbu fotostudijā, gan skolu un jauniešu ikdienu, gan pilsētu un tās apkārtni. Tapa īsfilmiņas un fotomākslas darbi. Jaunieši atzina, ka ar īpašu aizrautību apguva melnbaltās fotogrāfijas tapšanas procesu. Tai ir īpaša filozofija!

Prakses noslēgumā projekta dalībnieki izveidoja kopīgu melnbaltā foto darbu kolekciju par Viļņu un saviem iespaidiem.

Pēc pāris mēnešiem Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola ar prieku uzņēma audzēkņus no Lietuvas. Jaunie fotogrāfi atkal tikās un “slīpēja” savas profesionālās spējas kopīgās mācībās, fotogrāfijās iemūžinot ekskursijās iepazīto Latviju.

Arī fotogrāfu skolotāja novērtēja Viļņas skolas skolotāju radošo darba atmosfēru un metodes, kas mudina jauniešus domāt un ieraudzīt dzīvi sev apkārt radošāk. Īpaši skolotāju uzrunāja mācību stundas, kurās analizē Lietuviešu fotogrāfu dabas fotogrāfijas. Svarīgi, ka ne skolotājs vada diskusiju, bet audzēknis, kurš saņem vērtējumu par to.


Somija

Ziemas aukstums Somijā nenobiedēja mūsu šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju programmas audzēknes, kas devās uz studentu pilsētas Juveskule (Jyväskylä) profesionālo koledžu. Topošās tērpu stila speciālistes apguva un praktiski strādāja ar datorkonstruēšanas tehniku, un iepazina brīvo mācību atmosfēru skolā, kur skolotājs ir padomdevējs un palīgs, bet audzēknis patstāvīgs un pašmotivēts mācībām un profesijas ieguvei. Prakses laikā meitenes uzkonstruēja un sašuva svārkus.

Trīs skolotājas no drēbnieku un tērpu stila speciālistu izglītības programmas Somijas Dienvid-Kumenlaakso profesionālajā koledžā (Etelä-Kymenlaakso ammattiopisto) izpētīja somu skolotāju ikdienas darbu, mācību metodes, materiāli tehnisko bāzi un piedalījās apmācībās. Skolotājas kopā ar audzēkņiem apmeklēja potenciālās prakses un nākotnes darba vietas reģionā. Liels bija mūsu skolotāju pārsteigums, kad uzzināja, ka audzēkņiem nav jākārto noslēguma eksāmens. Lai saņemtu diplomu par profesionālo kvalifikāciju, ir jāapgūst teorijas kurss un jāizpilda 130 darbi apģērbu dizaina programmā.

 

Gan audzēkņi, gan skolotāji projekta gaitā ne vien guva jaunas zināšanas un pieredzi profesionālajā jomā, bet arī plašu starpkultūru pieredzi. Iepazina tradīcijas, aplūkoja vēsturiskas vietas, apmeklēja izstādes un muzejus, un, neapšaubāmi, sastapa interesantus cilvēkus un ieguva jaunus draugus.

Citējot skolotāju Lailu: “Jebkura iespēja iziet no komforta zonas ir izaugsme. Tā ir iespēja paskatīties uz savu darbu no malas, veidot jaunas saskarsmes iemaņas ar citu kultūru un mentalitāti, kā arī attīstīt spēju pieņemt lēmumus.” Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola vienmēr dodas līdzi laikam un attīstās, lai tās audzēkņi saņemtu augsta līmeņa profesionālo sagatavotību un būtu gaidīti darba tirgū.


Paldies, Valsts izglītības attīstības aģentūrai par iespēju pilnveidoties, piedaloties Erasmus+ projektos, tādējādi veicinot profesionālo un personīgo izaugsmi!

 

Stāsta autore: Laura Ait Ožmida