Mūzikas vidusskolas skolotājas dodas uz Portugāli, lai apmainītos mācību metožu pieredzē

17.01.2020

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) skolotājas Gaļina Zavadska un Ilona Broka no 2019. gada 3. - 9. novembrim devās uz Lisabonu (Portugāle), lai apmeklētu darba vērošanu līdzīgās mūzikas skolās un ar mūziku saistītās iestādēs.

Vizīte notika Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” ietvaros uzņemošās organizācijas European Projects Development (EPD) sagatavotajā programmā. Projekta mērķi bija iepazīties ar jauniem nošu materiāliem un mūsdienu portugāļu mūziku, lai paplašinātu SBDMV audzēkņu instrumentu spēles un vokālskaņdarbu repertuāru, iegut jaunas zināšanas metodikā, veicināt audzēkņu integrēšanos Eiropas mūzikas kultūrā, kā arī apmeklēt 4 dažādas mūzikas skolas un iestādes, kurās tiek mācīta gan akadēmiskā mūzika, gan populārā mūzika, gan džezs.

Katru dienu skolotājas iepazinās ar portugāļu mūzikas kultūru, piedalījās mūzikas stundu vērošanā dažādās mūzikas skolās un ieguva jaunas zināšanas par dažādu mācību metožu pielietojumu mūzikas izglītības programmās.

Skolotājas stāsta par pieredzēto Lisabonā

“Pirmajā vizītes dienā mūs pieņēma Lisabonas izglītojošo iestāžu Ģenerālais direktorāts (centrs) DGEstE un iepazīstināja ar Portugāles profesionālo izglītības sistēmu. Katru gadu pašvaldība veic pētījumus par pieprasījumu darba tirgū un, balstoties uz to pieņem lēmumu par vajadzīgajiem kursiem un profesijām. Tāds pētījums palīdz samazināt bezdarbnieku skaitu profesionālajā sfērā. Mākslas jomā ir arī privātskolas, kuras finansē dažādi fondi un sponsori. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pusi no maksājuma veic skolas patrons, bet otru pusi – valsts.

Otrajā vizītes dienā Potrugālē mēs apmeklējām mūzikas skolu Oficio das Artes. Skola piedāvā muzikālo izglītību, kuras mērķis ir studentu intelektuālā un profesionālā sagatavošana augstākajai izglītībai, kā arī sniedz iespēju ienākt darba tirgū ar profesiju, kas saistīta ar mūzikas mākslu (galvenokārt instrumentālistiem). Katram skolas audzēknim tiek sagatavota individuāla apmācības programma. Otra skola Lisabonā (trešajā vizītes dienā), ar kuru mēs iepazināmies, bija Metropolitana. Mūzikas izglītības iestādei ir trīs līmeņu izglītības sistēma: pamatskola, vidusskola un augstskola. Galvenais skolas virziens ir orķestru instrumentālisti - stīgu, pūšamie un sitaminstrumenti. Studenti iegūst ļoti kvalitatīvu izglītību un apstiprinājums tam ir rezultāti, kuri iegūti nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos. Mums bija iespēja noklausīties orķestra mēģinājumu. Tāpat arī skolas direktors ielūdza mūs uz instrumentālā ansambļa – saksofonistu okteta nodarbību, kurā ansambļa dalībnieki strādāja pie A. Pjacolli skaņdarba. Vizītes ietvaros mēs vērojām arī individuālās vijoļspēles un sītaminstrumentu spēles stundas, kurās bagātinājām savu pedagoģisko pieredzi ar jaunām zināšanām. Bija iespēja apmeklēt bibliotēku un apmainīties ar nošu materiālu: mēs uzdāvinājām latviešu komponistu skaņdarbu nošu paraugus un kolēģiem elektroniski apmainījās ar portugāļu mūzikas notīm. Vizīte bija ļoti interesanta un produktīva, jo radās iespēja tālākai sadarbībai un apmaiņai ar audzēkniem Erasmus projektа ietvaros.

Ceturtajā dienā mēs apmeklējām fadu (fado) muzeju un šīs dienas vakarā programmas organizatori Portugālē sagādāja mums iespēju apmeklēt fadu mūzikas ansambļa Lisboa String Trio koncertu. Piektajā vizītes dienā mums bija iespēja baudīt džezu. Mēs iepazināmies ar Džeza mūzikas skolu Hot Clube de Portugal (Escola de Jazz Luis Villas Boas). Skola ir privāta izglītības iestāde un alternatīva tradicionālās mūzikas izglītībai, kurā tiek pieņemti visu vecumu audzēkņi, bet skola neizsniedz sertifikātu. Skolā tiek piedāvāti dažādi mūzikas instrumentu spēlēšanas kursi (ģitāra, saksofons, klavieres, klarnete, vokāls), un obligāta ir mūzikas un teorētisko disciplīnu apguve (dzirdes attīstība, džeza teorija un vēsture). Šīs skolas absolventi var turpināt studijas augstākajās izglītības iestādēs. Nodarbības notiek no septembra līdz maijam un skolā mācās apmēram 3000 audzēkņu. Mēs vērojām individuālu nodarbību saksofona spēlē – džeza improvizācijas pamati uz instrumenta. Ļoti interesanti bija vērot kā skolotājs iesaista studentu kopīgā džeza improvizācijā, vienlaikus esot gan kā skolotājs, gan ka spēles partneris. Apmeklējām arī harmonijas nodarbību, kuras pamatā ir arī teorētiskā un praktiskā daļa, un mums bija iespēja salīdzināt klasiskās harmonijas un džeza harmonijas mācīšanu.”

SBDMV skolotājām brauciens deva iespēju salīdzināt mūzikas izglītības līmeņus dažādās Portugāles izglītības iestādēs ar mūzikas skolām Latvijā, kā arī attīstīja jaunas idejas turpmākajiem projektiem. Izveidojās arī starptautiska partneru sadarbība,  kas var sniegt iespēju SBDMV audzēkņiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, lai tie kļūtu pieprasīti darba tirgū.