Malnavas koledžas audzēkņi pilnveido profesionālās prasmes

19.11.2020

Malnavas koledža 2019. gadā ir veiksmīgi īstenojuši Erasmus+ projektu, kura laikā audzēkņi devas uz mācību centru Vitalis GmbH Gut-Wehlitz Leipcigā, Vācijā. Mācību programmas “Autotransports” 2. - 4. kursu audzēkņi un iepriekšējā gada koledžas absolvents Liepcigā izgāja četru nedēļu praksi, lai pilnveidotu praktiskās iemaņas. Jauniešus visas četras nedēļas pavadīja un uzraudzīja viens no Malnavas koledžas skolotājiem Arturs Vorkalis.

Mācību centrs Vitalis GmbH ir dibināts 1997. gadā, lai uzņemtu Eiropas dalībniekus profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņai Mūžizglītības un Erasmus+ programmas  ietvaros Leipcigas reģionā. Vitalis saskaņo mobilitātes audzēkņu vajadzības ar to, kas ir vajadzīgs reālā darba vietā, nodrošinot viņiem iespēju praktizēt un attīstīt savas profesionālās zināšanas un kompetences, lai viņi varētu palielināt savas nodarbinātības iespējas un kļūtu konkurētspējīgāki attiecībā uz Eiropas darba tirgu.

Jaunieši izpildīja prakses programmu, veicot dažādus praktiskos uzdevumus mācību centra mehāniskajās darbnīcās. Audzēkņiem bija arī iespēja iepazīt Leipcigu, dodoties pirmajās dienās uz ekskursiju, tāda veidā gūstot priekštatu gan par pilsētu, gan arī par Vācijas vēsturi, un kultūru. Brīvo laiku jaunieši pavadīja jau paši izzinot un izpētot Leipcigas pilsētu, iepazīstot Vācu tradīcijas, kas saistās ar gatavošanos Ziemassvētkiem. Mobilitātes dalībniekiem bija arī iespēja būt klāt uz oficiālo egles iedegšanu Leipcigas centrā.

Ieguvumi, piedaloties Erasmus+ audzēkņu mācību mobilitātes programmā: 

  • uzlabotas svešvalodu zināšanas
  • iegūti jauni sadarbības partneri
  • pilnveidotas profesionālās prasmes
  • iegūta jauna pieredze sadarbības, un personīgās attīstības jomā
  • paplašināts redzesloks mācību procesa organizēšanā, mācību metožu un mācību materiālu izstrādes metodikā
  • gūta praktiska pieredze līdzdalībai projektā ārpus Latvijas
  • iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences
  • iegūts sertifikāts un Europass Mobilitātes apliecinājums
  • iepazīti jauni draugi.

Projekta dalībnieki saņēma Europass mobilitātes apliecinošus dokumentus, kā arī Vitalis GmbH profesionālās izglītības mācību centra prakses apliecinošus sertifikātus. Par savām mācībām, praktiskām nodarbībām un brīva laika pavadīšanu izglītojamie dalīsies ar saviem iespaidiem sagatavotajā prezentācijā par mobilitātes gaitu Malnavas koledžas izglītojamajiem un pedagogiem.