Rīgas Teikas vidusskolas pedagogi apgūst inovatīvas mācību metodes

09.12.2015

Rīgas Teikas vidusskola piedalījās Erasmus+ KA1 projektā „Inovatīvas mācību metodes kvalitatīvam izglītības procesam” ar mērķi apgūt un radīt jaunas inovatīvas mācību metodes matemātikā, dabas zinībās un svešvalodā, atkāpjoties no tradicionālām mācību darba metodēm un izmantojot tās ikdienas darbā mācību stundās. 

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: aktualizē integrējošās un iekļaujošās izglītības jēdzienu

07.12.2015

Mūsdienās arvien aktuālāks kļūst integrējošās un iekļaujošās izglītības jēdziens. Arī Salacgrīvas vidusskolā arvien vairāk tiek domāts par mācību procesa pielāgošanu skolēniem, kuriem ir kādas īpašas vajadzības, tādēļ skolā tika licencētas divas speciālās izglītības programmas, kurās mācās 36 skolēni ar dažāda veida mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem, turklāt gandrīz katrā klasē ir skolēni, kas apgūst vispārizglītojošo programmu, bet kuriem ir nepieciešami skolas psihologa vai ārstu noteikti atbalsta pasākumi. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ veicina izglītības kvalitātes attīstību

05.12.2015

Sērmūkšu pamatskola īstenoja Erasmus+ skolu izglītības sektora mobilitāti, lai meklētu jaunas iespējas, kā skolas dzīvi veidot mūsdienu apstākļiem atbilstošāku, interesantāku, lai skolēni būtu motivēti radošam darbam, ieinteresēti mērķu sasniegšanā, sevis pilnveidošanā, attīstītu nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

Lasīt vairāk »

Atbalsts, sadarbība un komunikācija – veiksmīga projekta pamatnosacījumi

03.12.2015

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 1. jūnijam tika realizēts Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolu izglītības sektora projekts „Metodes mūsdienīga, motivējoša un efektīva mācību procesa veidošanai.” 

Lasīt vairāk »

Skolotāji – mācīšanās līderi

01.12.2015

Pagājušajā mācību gadā Pumpuru vidusskola īstenoja Erasmus+ projektu “Skolotāji – mācīšanās līderi”. Bijām pirmās bezdelīgas, kas lauzās jauno Erasmus+ pieteikumu rakstīšanas līkločos, sākot ar skolas vajadzību apzināšanos un tās attīstības plāna veidošanu.

Lasīt vairāk »

Erudīti un daudzpusīgi izglītoti skolotāji

01.12.2015

Veiksmīga izglītība visos līmeņos ir atkarīga no labi apmācītiem skolotājiem un viņu nepārtrauktas profesionālās tālāk izglītošanās, piemēram, Eiropas attīstības plānā paredzēts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem bez dzimtās valodas būtu jāprot vismaz divas svešvalodas. Eiropas attīstības plāni paredz arī aktīvi izmantot mūžizglītības iespējas.

Lasīt vairāk »

Mobilitātes projekti skolas ilgtspējīgai attīstībai

30.11.2015

Veidojot mūsdienīgu Profesionālās izglītības kompetences centru, Daugavpils tehnikumam ir svarīgi pārņemt labās prakses piemērus no Eiropas, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā izglītības iestādē, bet būt gataviem dalīties pieredzē arī ar citiem. 

Lasīt vairāk »

Pieredzes stāsts: lingvotehniskā izglītības programma

16.11.2015

Viena no pieprasītākajām izglītības programmām Daugavpils Valsts ģimnāzijā ir lingvotehniskā IP (CLIL), kuras ietvaros matemātika un dabaszinātnes tiek apgūtas angļu valodā. Pētījumi liecina, ka skolēniem, kas apguvuši CLIL programmu, uzlabojas gan valodas prasmes, gan zināšanas konkrētajā priekšmetā. 

Lasīt vairāk »