Citiem no mums ir ko mācīties: skolotāja no Spānijas veic darba vērošanu Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

22.03.2017

No 15. līdz 25. novembrim Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāji iesaistījās Erasmus+ “Bernardino Perez” sākumskolas Leonā, Spānijā īstenotā projektā, kas dod iespēju šīs skolas darbiniekiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm un veikt pedagogu darba vērošanu (Job shadowing).

Vasarā mani uzrunāja Spānijas skolas skolotājs ar lūgumu rast iespēju viesoties Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, lai izzinātu un vērotu skolotāju darbu un mācību stundās izmantotās mācīšanas metodes, kā arī salīdzinātu izglītības sistēmas Latvijā un Spānijā. Ne mirkli nešauboties piekritu, jo zinu, ka mūsu skolā strādā skolotāji, kuri ne tikai paši regulāri papildina savu profesionālo meistarību, bet no kuriem arī citi var daudz mācīties. 

Skolotāja Rosario Marcos Moreno septiņu dienu laikā apmeklēja 37 dažādu mācību priekšmetu stundas pie vairākiem pedagogiem angļu valodā, dabas zinībās, vizuālā mākslā, sportā, mūzikā, datorikā, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, viesojās pirmskolas piecgadīgo bērnu grupā, dienas pagarinātajā grupā un apmeklēja skolas muzeju. Viņa tikās arī ar Ķeguma un Lielvārdes novadu angļu valodas skolotājiem un stāstīja par līdzīgo un atšķirīgo Latvijas un Spānijas izglītības sistēmās.

Skolotāja izteica atzinību par profesionālu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolotāju darbu un pateicās par plašo metodisko ideju un materiālu guvumu. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī mūsu skolēniem, it īpašu izceļot labo uzvedību mācību stundās, ieinteresētību mācību darbā un labās angļu valodas zināšanas.

Ieguvēji bijām arī mēs - skolēni uzzināja interesantus faktus par Spāniju, skolotāji, kuru darbs ikdienā nav saistīts ar angļu valodu, praktizēja svešvalodu lietojumu, kaut uz brīdi ieguvām skolotāja palīgu klasē, jo Rosario Marcos Moreno aktīvi iesaistījās visās mācību stundās. Bet pats galvenais – guvām pārliecību, ka strādājam profesionāli un mūsdienīgi, un mums ir ko dot citiem.

Spāņu skolotājas viesošanās sakrita ar Latvijas Proklamēšanas dienas atzīmēšanu. Viņa piedalījās skolas organizētajā koncertā, kā arī apmeklēja pasākumus Rīgā, kuros viņu aizkustināja cilvēku patriotisms un cieņa pret savu valsti. Kā spilgts pierādījums tam bija notikums ar 1. klases skolēnu, kurš, nemācēdams izteikties angļu valodā, norādīja uz skolas pagalmā plīvojošo Latvijas karogu un teica: „Latvija”. Rosario Marcos Moreno saviļņojums arī mums lika pacelt galvas augstāk un sajusties lepniem par savu valsti.

Atvadoties skolotāja izteica pateicību skolas kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu, iespēju ielūkoties skolas darbā un dalīšanos pieredzē. Esam ieguvuši jaunus draugus, un katra tikšanās sniedz jaunas sadarbības iespējas nākotnē.

Tekstu sagatavoja: Ķeguma komercnovirziena vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Krastiņa.