Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāji pilnveido mācīšanas kompetences Erasmus+ projektā

10.12.2018

Laika posmā no 2017. gada vasaras līdz 2018. gada pavasarim 8 pedagogi no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas piedalījās 6 dažādos profesionālās pilnveides kursos, lai varētu sekmīgāk iekļauties Jaunā izglītības satura aprobācijā – veicinātu pedagogu radošumu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu (STEAM) un sekmētu mācību satura integrāciju, izmantojot Eiropas Savienības (ES) valodas (CLIL).

STEAM ir izglītojoša pieeja mācībām apvienojot zinātni, tehnoloģijas, inženieriju, mākslu un matemātiku (STEAM: science, technology, engineering, art, mathematics), ko svarīgi apzināt un ieviest mūsdienu skolās, ko arī izdevās īstenot projekta gaitā. Pedagogi arī pilnveidoja biznesa angļu valodas mācību programmu, lai virzītos uz starptautiska biznesa angļu valodas sertifikāta ieviešanu, un veicināja valodu un profesionālo kompetenci spāņu un franču valodas skolotājiem.

Svarīgi kritiski izvērtēt savas iespējas, zināšanas un vajadzības

4 angļu valodas skolotājas apmeklēja profesionālās pilnveides kursus Lielbritānijā saistībā ar biznesa angļu valodas mācīšanu un CLIL metodoloģijas izmantošanu.

Kursu dalībnieces – skolotājas Inta Augustāne un Jūlija Očeretnaja atzīst, ka kursi Teaching Business English, ko piedāvāja The English Language Centre bija sagatavoti ļoti profesionāli. Iegūtās zināšanas var pielietot gan darbā ar vidusskolas skolēniem, gan ar pieaugušajiem, kas strādā biznesa jomā. Kursos bija pozitīva gaisotne, atraktīva un kompetenta pasniedzēja, pieredzes apmaiņa ar citu valstu skolotājiem, ikdienas un lietišķā valoda, jauninājumi gramatikā, plašs materiālu izklāsts, jaunas idejas un jauna mācību literatūra.

Dita Lapiņa un Daiga Vabule uzskata, ka InterEducation IEI Ltd piedāvātie CLIL kursi skolotājiem bija ārkārtīgi vērtīga pieredze, jo bija iespēja ne tikai uzturēties autentiskā angliski runājošā vidē gan kursos, gan dzīvojot tipiskā britu ģimenē, bet arī pārdomāt savu mācīšanas pieeju, gūstot pieredzi no ļoti profesionālas un pieredzējušas pasniedzējas Diana Hicks. Bija iespēja veidot kontaktus ar skolām no visas Eiropas un iepazīt labāk savu kolēģi - brauciens izvērtās saliedēšanās pasākumā. Dita un Daiga vērš uzmanību, ka piedaloties kursos, svarīgi kritiski izvērtēt savas iespējas, zināšanas un vajadzības, lai spētu saņemt tieši to, kas nepieciešams turpmākajam darba procesam. Strādājot kopā nedēļas garumā tieši tas tika sasniegts, un ar pasniedzējas un citu skolotāju atbalstu bija izveidota mācību stunda, izmantojot metodes, kam vajadzētu palīdzēt ievest savu mācību priekšmetu 21. gadsimtā.

Labas svešvalodas zināšanas ir vēlamas, bet nav galvenā kursu prioritāte

Ķīmijas skolotāja apmeklēja kursus Nīderlandē – par radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu dabaszinātņu priekšmetu metodikā.

Kursu dalībniece – ķīmijas skolotāja Evi Kūriņa īpaši izvēlējās Nīderlandi par savu galamērķi, jo šai valstī ir ļoti labi sakārtota izglītības sistēma. Uz Nīderlandi gūt pieredzi brauc izglītības darbinieki pat no Lielbritānijas un Vācijas. Quarter Mediation piedāvāto kursu laikā Evi ieguva lielisku ieskatu izglītības realizācijā, dažādu metožu pielietojumā. Talantīgi kursu organizatori un programmas vadītāji interaktīvā un radošā veidā iesaistīja dalībniekus dažādās praktiskās aktivitātēs, tāpēc Evi noteikti iesaka skolotājiem no Latvijas izmēģināt šādu pieredzes gūšanas iespēju. Labas svešvalodas zināšanas ir vēlamas, bet nav galvenā kursu prioritāte.

Noderīgi valodu kursi ne tikai spāņu valodas skolotājiem, bet arī angļu un citu svešvalodu pasniedzējiem un studentiem

2 spāņu un 1 franču valodas skolotāja devās uz Spāniju un Franciju, lai piedalītos profesionālajā pilnveidē.

Spāņu valodas skolotājas Lindas Ritmanes atziņa par ieguvumiem CLIC/International House Sevilla organizētajos kursos Spānijas pilsētā Seviļā (Sevilla) ir ļoti pozitīva. Tā bija iespēja papildināt zināšanas un profesionāli augt, kas pilnīgi noteikti bija viens no bagātinošākajiem un skaistākajiem mēnešiem Lindas, ne tikai kā skolotājas, bet arī kā personības, dzīvē. Divu augstākajā mērā profesionālu un pieredzējušu pasniedzēju vadībā un produktīvas sadarbības un savstarpējas pieredzes apmaiņas gaisotnē kopā ar kolēģiem no Polijas, Vācijas un Spānijas gan bija apgūtas dažādas ikdienas darbā ar skolēniem spāņu valodas mācību stundās noderīgas prasmes, gan arī pilnveidotas savas jau esošās spāņu valodas zināšanas ar dažādām jaunām niansēm saistībā ar spāņu valodu tieši Andalūzijas reģionā. Papildus tam, tika iepazīta vairāku, līdz šim Lindai svešu, Spānijas pilsētu - Seviļas (Sevilla), Kadisas (Cádiz) un Kordovas (Córdoba) - kultūra, arhitektūra, vēsture un cilvēki - pieredze, kas bagātina spāņu valodas mācību stundas, jo tagad skolotāja var runāt par šīm vietām, balstoties uz pašas pieredzi. Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāji iesaka šo valodu skolu ne tikai spāņu valodas skolotājiem, bet arī angļu un citu svešvalodu pasniedzējiem un studentiem.

Vērtīga projektā gūtā pieredze

Projekta dalībnieki atzīst, ka projekts ir palīdzējis un palīdzēs arī turpmāk pedagogiem īstenot skolas stratēģiskos uzdevumus un pilnveidot mācīšanas kompetences dažādos aspektos. Gandrīz visi skolotāji atzina, ka piedalīšanās darbnīcās bija noderīga un viņi ieguva kādu jaunu metodi vai materiālu, pārdomāja līdz šim zināmo un nezināmo vai saņēma motivāciju darbam un dalībai projektos nākotnē. Tāpat šī pieredze lieliski veicināja skolotāju savstarpējo sadarbību.

Vēl projekta dalībnieki uzlaboja savas svešvalodu prasmes un ieguva vērtīgu starpkultūru pieredzi. Biznesa angļu valodas skolotājas pilnveidoja mācību programmu un izstrādāja jaunus mācību materiālus, kas lieti noder, jo ir palielinājies skolēnu skaits, kuri ieinteresēti apgūt ekonomikas un biznesa programmu. Diemžēl 2018./2019. mācību gadā neīstenojās pāreja uz lielāku biznesa angļu valodas stundu skaitu, tāpēc starptautiskā sertifikāta iegūšana vēl ir nākotnes mērķis.

Projekts palīdzēja aktivitātes "Kompetenču pieeja mācību saturā" īstenošanā un CLIL ieviešanā. Ķīmijas skolotāja Evi Kūriņa un angļu valodas skolotājas Dita Lapiņa un Inta Augustāne darbojas Kompetenču pieejas aprobācijas darba grupā, kur jau notiek pieredzes apmaiņa ar citu skolu pedagogiem. Projekts palīdzējis rast jaunas pieejas mācību procesam un mācību materiālu izveidei. Iedvesmojoties no apmeklētajiem mācību mobilitāšu kursiem, tika izstrādāti mācību materiāli, kas iekļauti skolas pieredzes izplatīšanā Rīgā un valstī. Regulāri notiek aprobācijas mācību semināri, kuros jādalās ar pieredzi un materiāliem, kā arī kolēģi skolā veic savstarpēju stundu vērošanu/dalīšanos pieredzē. Visas projektā iesaistītās skolotājas piedalījušās Kompetenču projekta sabiedriskajā apspriešanā – skola iesūtījusi detalizētus viedokļus pa metodiskajām komisijām.