Eiropas Tālmācības vidusskola modernizē tālmācības mācību procesu

21.03.2019

2018. gada augustā noslēdzās Erasmus+ mācību mobilitātes skolu sektorā īstenotais projekts darba ēnošanā „Vēro, mācies, ievies!”. Projektu īstenoja Eiropas Tālmācības vidusskola (ETV) un tajā piedalījās trīs valstu vidējās izglītības iestādes no Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas, kas arī piedāvā iespēju iegūt izglītību neklātienes-tālmācības formā. Projekts ilga 12 mēnešus – no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam. Projekta partneri bija Simeon Radev Bulgārijā, Centro Específico de Educación a Distancia la Comunitat Valenciana (CEEDCV) Spānijā un Colegiul Technic Edmond Nicolau Focsani Rumānijā.

Projekta laikā ETV guva starptautisku pieredzi un pārņēma labās prakses piemērus no citām tālmācības skolām, uzlabojot un modernizējot tālmācības mācību procesa organizēšanu elektroniskajā mācību vidē. Liela uzmanība bija pievērsta dabaszinātņu mācību priekšmetiem (fizika, ķīmija, matemātika u.c.), kas ne visiem izglītojamajiem ir stiprā puse, bieži pat izraisot nepatīkamas emocijas vai bailes. Ne tikai tālmācībā, bet arī klātienes skolās, grūtības šo priekšmetu apgūšanā vai nesekmība tajos var novest pie dažādām sekām, pat izglītojamā izstāšanās no izglītības iestādes. Eiropas Tālmācības vidusskolas mērķis bija ielūkoties citu valstu tālmācību skolu darbībā, kādā veidā viņi izgatavo materiālu dabaszinātņu mācību priekšmetos un cik veiksmīgs ir viņu darbības princips.

Projektā piedalījās ETV vadības kolektīvs un dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi. Projektā iegūtās zināšanas un pieredze tika izmantota Eiropas Tālmācības vidusskolas attīstībā un mācību darba plānošanā, kas uzlaboja mācību procesa organizēšanu tālmācībā un pilnveidoja elektroniskās mācību vides funkcionalitāti. Projekts arī nostiprināja metodoloģisko pieeju tālmācībai un ieviesa jaunākās inovatīvās tendences Eiropas Tālmācības vidusskolas darbībā. Projekta dalībnieki vēl aizvien turpina attīstīt savas sadarbības un vadības kompetences – uz doto brīdi Eiropas Tālmācības vidusskola ir sadarbības partneris trīs citos Erasmus+  mācību mobilitātes un stratēģisko partnerību projektos, kurus vadīs šī projekta dalībnieki un sadarbības partneri.

Projekta galvenās aktivitātes

Bulgārijā ETV kolektīvam bija iespēja tikties ar skolas Simeon Radev pedagoģiskajiem darbiniekiem, iepazīties ar dažādām mācību metodēm un mācību procesa organizēšanu skolā, kā arī piedalīties diskusijās ar skolotājiem un izglītojamajiem par kopīgiem un atšķirīgiem principiem izglītības sistēmās un mācībās un mācīšanos tālmācībā Bulgārijā un Latvijā. Diskusijas laikā kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem daudzveidīgu mācību metožu efektīvai izmantošanai dažādos priekšmetos, īpaši mācību procesa organizēšanu bilingvāli dažādās mācību stundās. Interesantas pārrunas radās arī par Moodle mācību vides izmantošanu tālmācības procesā – tā kā ETV ir sava izstrādā mācību platforma, Bulgārijas sadarbības partneri bija īpaši ieinteresēti tās priekšrocībās.

Seminārā ar Rumānijas skolotājiem no Colegiul Technic Edmond Nicolau Focsani ETV kolektīvs iepazina Rumānijas izglītības un skolu sistēmas, kā arī diskutēja par tālmācības izaugsmi Latvijā un Rumānijā. Rumānijas kolēģi attīsta studentu sadarbības prasmes, izmantojot dažādas tehnoloģijas (piemēram, Kahoot programmu, Aurasma aplikāciju - interaktīvus plakātus), lai apgūtu jaunas zināšanas, kā arī iekļauj sociālos medijus un dažādus interaktīvus materiālus dabaszinātņu priekšmetu mācību procesā parastās klātienes un tālmācības skolās un sistēmās. Raisījās arī diskusijas par acīmredzami aktuālu tēmu – kā motivēt studentus un kā uzlabot studentu attieksmi pret matemātiku un citiem dabaszinātņu priekšmetiem.

Spānijā, CEEDCV izglītības iestādē, skolu pārstāvji apsprieda tālmācības attīstību, tās priekšrocības un trūkumus un diskutēja par kvalitatīva un moderna mācību procesa organizēšanu tālmācībā. ETV komanda tika iepazīstināta ar CEEDCV video klasi, kurā tiek filmēti mācību materiāli dažādiem priekšmetiem, kā arī ar viņu metodoloģisko pieeju dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā un laboratorijas darbu sagatavošanā virtuālās mācību stundās un dažādu mācību materiālu veidošanu Moodle sistēmā. Tikšanās ar Spānijas partneru skolu skolotājiem un vadību ļāva notikt zināšanu un pieredzes apmaiņai par izmantotajām tālmācības platformām, šo platformu pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kā arī sniedza padomus par to uzlabošanu.

Projektā gūto pieredzi aktīvi pielieto mācību procesā

ETV kolektīvam projekta laikā bija iespēja novērot tālmācības procesu, apgūt labās prakses piemērus un ieviest jaunas iemaņas un idejas tālmācības sistēmā Latvijā, un it īpaši ETV mācību platformā. Projekts nodrošināja labās prakses piemēru pārņemšanu IKT rīku izmantošanā laboratorijas un pētniecības darbos dabaszinātņu priekšmetos, kā arī jaunu digitālo mācību līdzekļu apguvi un testēšanu elektroniskajā vidē, kas pavēra jaunas prasmes interaktīvo uzdevumu veidošanā. Pieredzes apmaiņa uzlaboja virtuālo tiešsaistes mācību nodarbību vadību un organizāciju, kā arī dažādoja skolotāju metodiskās zināšanas un prasmes. Iegūtās zināšanas un pieredze ir izmantota ETV attīstībā un izglītības darbu plānošanā, kas ir uzlabojis mācību procesu vispārīgi, kā arī mācīšanu dabaszinātņu priekšmetos un dažādu materiālu izveidi. ETV kā projekta koordinējošā skola ir ieguvusi jaunas zināšanas, pārņēmusi labās prakses piemērus un paplašinājusi zināšanas par tālmācību kā pozitīvu un ļoti atzītu izglītības veidu Eiropā.

ETV komanda kopš projekta nobeiguma ir strādājusi pie vairākām izmaiņām mācību platformā, kā arī mācību materiālos un pašpārbaudes uzdevumos, cieši sadarbojoties ar pedagoģisko kolektīvu. Ir iekļauti jauni uzlabojumi dažādos uzdevumu tipos, kā arī palielināts interaktīvo un tiešsaistes materiālu un bezmaksas interneta materiālu skaits. Šie rezultāti tika iesaistīti skolas darbā, izmantojot pedagoģijas padomes sanāksmes un tikšanās ar tehniskajiem ekspertiem. Iegūtos labās prakses piemērus ETV izplatīja arī ārpus skolas, organizējot informatīvu un praktisku semināru citām tālmācības skolām un to pedagoģiskajam kolektīvam tālmācības konferencē “Tehnoloģiju izmantošanas iespējas kvalitatīvai mācību procesa īstenošanai tālmācībā - jaunā izglītības satura kontekstā”. ETV aktīvi arī seko izmaiņām digitālajā mārketingā un pēta sociālo tīklu komunikāciju, strādā pie jaunu reklāmu un sociālo mediju izmaiņām, lai labāk uzrunātu jauniešus un strādājošus cilvēkus, kā savu potenciālo izglītojamo. Starptautiskā pieredze un komunikācija ir veicinājusi cita veida sadarbības projektu starp ETV un projekta partneriem Spānijā (CEEDCV, Institut d'Ensenyaments a Distància de Les Illes Balears) un Beļģijā (Nieuwe Media School), lai turpinātu nodrošināt augsti kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu tālmācībā un elektroniskās mācību vides modernizāciju.