2020. gada sadarbības un prakšu piedāvājumi Erasmus+ programmā

Šeit publicēti Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) 2020. gadā saņemtie Erasmus+ programmas sadarbības piedāvājumi jaunu sadarbību veidošanai un prakses vietas.

Partner Search Tool

Valsts

Sadarbības forma/piedāvājums

Organizācijas nosaukums

Vairāk informācijas

Ievietošanas datums

Itālija

Erasmus+ KA2  Stratēģisko partnerību projekts profesionālās izglītības sektorā

Ecipa Umbria (Italy) - VET Centre

Piedāvājums: ?d=Ecipa_Umbria_2020_piedavajums.doc

Pieteikuma veidlapa: ?d=Ecipa_Umbria_2020_veidlapa.doc

04.03.2020.

Apvienotā Karaliste

Erasmus+ KA1 skolu mobilitātes projekti

Pilgrims

Saņemtā e-pasta ziņa: ?d=03.03.2020.Pilgrim.docx 03.03.2020.

Uzbekistāna 

Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs (CBHE)

Andijan Machine-Building Institute

Institūcijas profils un CBHE projekta pieteikuma piedāvājums: ?d=E_partner_Uzbekistan_AndijanMachine.pdf

21.01.2020.