2017. gada sadarbības un prakšu piedāvājumi Erasmus+ programmā

Šeit publicēti Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) 2017. gadā saņemtie Erasmus+ programmas sadarbības piedāvājumi jaunu sadarbību veidošanai un prakses vietas augstākajā izglītībā.

Valsts Sadarbības forma/piedāvājums Organizācijas nosaukums Vairāk informācijas Ievietošanas datums
Uzbekistāna

KA1 Starptautiskā studentu un pasniedzēju mobilitāte
KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Namangan State University ?d=Partner_Search_form_E_HE.pdf  14.12.2017.
Palestīna

KA1 Starptautiskā studentu un pasniedzēju mobilitāte

Al-Istiqlal University ?d=Action1_call_2018_Al_Istiqlal.pdf  13.12.2017.
Palestīna

KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Hisham Hijjawi College of Technology ?d=Palestina_sadarbibas_piedavajums_Erasmus.zip 13.12.2017.
Spānija

Prakse un maģistra programmas 

International Hospitality Management
and Gastronomy School
?d=IHMGS.pdf 07.12.2017.
Uzbekistāna

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte

Andijan Machine Building Institute ?d=3011partner_search_form_e_he_1_Uzbekistan_Institute.pdf  30.11.2017.
Palestīna

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA1 Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas & KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs & Sadarbība “Jean Monnet” programmā

Birzeit University ?d=partner_search_form_e_Birzeit_University.pdf  09.11.2017.
Jordānija

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA1 Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas & KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs & Sadarbība “Jean Monnet” programmā

Yarmouk University ?d=Yarmouk_university_coop_proposal.pdf  09.11.2017. 
Jordānija

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs un sadarbība “Jean Monnet” programmā

Zarqa University ?d=Partner_Search_Form_Zarqa_University_Jordan.pdf  02.11.2017. 
 Palestīna

Sadarbība Erasmus+ ietvaros – augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes 

Al-Quds Open University  ?d=AL_Quds_Open_University_Profile.pdf 02.11.2017. 
 Uzbekistāna  Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs  Bukhara engineering-technological institute ?d=ERASMUS_partner_search_form.pdf  02.11.2017.  
 Kosova Sadarbība Erasmus+ ietvaros – augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes  Heimerer College  ?d=Partner_Search_form_Heimerer_College_Kosovo_ERASMUS_Round_2018.pdf  02.11.2017.  

Slovēnija

Prakse Mastermind Academy ?d=eslovenia_internship.pdf 29.08.2017.

Itālija

 Prakse E.In.E  ?d=Erasmus_Project_E.In.E._Italy.pdf  13.07.2017.

Francija, Spānija, Itālija, Lielbritānija u.c.

Sadarbības partneri profesionālajā izglītībā Tiešsaistes (online) rīks sadarbības partneru meklēšanai

Plašāk: 

www.erasmobility.com

24.05.2017.

Īrija

Dažādu veidu sadarbības programmas Partnership International ?d=Partner_Brochure.pdf  24.04.2017.

Grieķija

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA2 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Institute of Entrepreneurship Development ?d=2017Jan_IED_Info_Erasmusplus.pdf  14.03.2017.

Azerbaidžāna

Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA2 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Baku Higher Oil School
Baku State University
?d=Capacity_Building_proposal.pdf;  ?d=KA107_proposal.pdf 03.02.2017.

Palestīna

Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Palestīnas konsorcijs (Al-Azhar University, University College of Applied Science, and El-Wafa Medical Rehab & specialized Surgery Hospital) ?d=Rehab_Tech_Concept_note.pdf   01.02.2017.

Portugāle   

Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

European Science Education Academy ?d=ESEA_012017.pdf 20.01.2017. 

Uzbekistāna

Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs

Bukhara Engineering-Technological Institute ?d=ERASMUS_partner_search_form_Uzbekistana.pdf  18.01.2017.
Alžīrija Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs University of Adrar ?d=2_Alzirija.pdf  13.01.2017.
Tunisija Erasmus+ KA1 starptautiskā mobilitāte & KA2 kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs   Gafsa Private Higher School of Engineering ?d=Erasmus_ESIP_Gafsa_Tunisia.pdf  13.01.2017.
Baltkrievija Sadarbība Erasmus+ ietvaros augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes Belarusian state pedagogical University named after Maxim Tank  ?d=Partner_Search_Form_Erasmus_BSPU.pdf 12.01.2017.
Alžīrija Sadarbība Erasmus+ ietvaros – augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes University Hassiba Benbouali of Chlef   ?d=1_Alzirija.pdf 12.01.2017.
Kosova Sadarbība Erasmus+ ietvaros – augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes The Heimerer College (bachelor and master studies in medical fields) ?d=2_Kosova.zip  12.01.2017.
Pakistāna Sadarbība Erasmus+ ietvaros – augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes Expression of Interest from Superior University and Group of Colleges Pakistan ?d=3_Pakistana.pdf  12.01.2017.