Erasmus+ Sport programma

Erasmus+ Sport mērķi


Erasmus +
sporta programma (Erasmus+ Sport) izveidota 2013. gada 11. decembrī kā pilnīgi jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, kas daudz aktīvāk veicinās veselīga dzīvesveida lomu.

 

Erasmus+ Sport mērķi:

  • palielināt veselību veicinošas fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē;
  • atbalstīt to valstu valdības, kas palīdz attīstīt sportu;
  • cīnīties ar starptautiskiem draudiem, piemēram, vardarbība sportā, rezultātu viltošana, rasisms, tolerances trūkums;
  • veicināt sportistu duālās karjeras iespējas;
  • ar līdzdalību sporta pasākumos un brīvprātīgajā darbā veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas tiesības.

Atbalstāmās aktivitātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ Sport programma atbalsta 4 aktivitāšu veidus:

 

1) Sadarbības partnerības
 
2) Starptautiski bezpeļņas sporta pasākumi

 
Atklāti projektu pieteikumu konkursi;
Administrē EACEA 
3) Atbalsts sporta politikas veidošanā
 
4) Dialoga veicināšana ar sporta politikas veidotājiem
Īsteno un administrē EACEA
Erasmus+ Sport administrēšana
Erasmus+ Sport ir centralizētā programma, ko administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veic informēšanas funkciju.
 
Budžets Erasmus+: Sport kopējais budžets plānots 265 941 000 eiro.

Pirmajā gadā tiks finansēti projekti par 19 miljoniem eiro, nākamajos gados apjoms tiks palielināts un vidēji katru gadu tiks finansēti projekti 38 miljonu vērtībā.
Dalībvalstis Programmas dalībvalstis ir ES dalībvalstis, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija
Partnervalstis Partnervalstis var būt jebkura cita pasaules valsts (tajā skaitā Šveice), kas projektam dod pievienoto vērtību.