Mazās sadarbības partnerības projekti

 

Erasmus+ sporta mazās sadarbības partnerības projekti

Erasmus+ sporta programmas mazās sadarbības partnerības projekti ir inovatīvi projekti, kuru mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā. Šo projektu mērķis ir popularizēt Eiropas tradicionālos sporta veidus, kā arī jauno atlētu drošības un veselības nodrošināšana, uzlabojot treniņu un sacensību apstākļus.

 

Projektu mērķi:

 • veicināt Eiropas sporta organizāciju „tīklošanos”;
 • veidot sadarbību starp sporta attīstībā iesaistītajām organizācijām;
 • veicināt sporta attīstībā iesaistīto organizāciju sinerģiju vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • veicināt sporta pamatu (grassroots) attīstību un palielināt fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē.

Sadarbības formas

Sadarbības partnerību ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

 • „tīklošanās”;
 • labās prakses identifikācija un dalīšanās ar to;
 • attīstīt un ieviest sporta izglītības moduļus/programmas;
 • veicināt sporta un fizisko aktivitāšu vērtības apzināšanos;
 • datu vākšana, konsultācijas;
 • konferenču, semināru un citu informatīvu pasākumu rīkošana;
 • u.c.

 

Projekta pieteicējs un partneri

 

 • Projektu var pieteikt bezpeļņas organizācijas, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas.
 • Projektā jāpiedalās vismaz 3 organizācijām no 3 dažādām Programmas valstīm.

Projektu konkurss

 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6. aprīlis (Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas plkst.12.00 dienā pēc Briseles laika).
 • Sākuma datums projekta aktivitātēm: 2016. gada 1. janvāris

Projekti jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA. 

Pamatdokumenti

 Pamatdokumenti, kas jāizmanto, rakstot pieteikumu un īstenojot projektu:

Projekta ilgums

Projekta ilgums: 12, 18 vai 24 mēneši.

Vairāk informācijas