Erasmus+ sporta programmas starptautiskie bezpeļņas pasākumi

Erasmus+ sporta programmas starptautiskie bezpeļņas pasākumi

Eiropas mēroga starptautisku sporta pasākumu rīkošana, kas palielina fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē un veicina vienlīdzību un sociālo iekļaušanu.

Aktivitāšu formas

Aktivitāšu formas:

 • sporta pasākumu organizēšana;
 • speciālu aktivitāšu organizēšana atlētiem, treneriem, sporta pasākumu organizatoriem un brīvprātīgajiem;
 • informatīvo jeb papildu pasākumu organizēšana, piemēram, konferences, semināri;
 • tādu pasākumu rīkošana, kas palīdz analizēt līdz šim paveikto vai plānot nākotnes attīstību.

Finansējums netiks piešķirts:

 • regulāri organizētiem sporta pasākumiem;
 • profesionālā sporta pasākumiem.

Projekta pieteicējs un partneri

Var piedalīties bezpeļņas organizācijas, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un citas publiskās personas, kas aktīvi darbojas sporta jomā.

 

 • Eiropas mēroga sporta pasākumos, ko organizē vienā valstī, pasākumā jābūt iesaistītiem dalībniekiem vismaz no 12 dažādām programmas valstīm,

Vai

 • Sporta pasākumos, ko organizē vienlaicīgi vairākās programmas valstīs, jābūt iesaistītiem dalībniekiem vismaz no 12 dažādām programmas valstīm. Šis nosacījums ir izpildīts, kamēr vien šie dalībnieki ir iesaistīti visos pasākumos kopumā.

 

Eiropas sporta nedēļa 2017

Eiropas sporta nedēļa 2017 tiek organizēta Erasmus+ sporta programmas ietvaros. Tā ir iniciatīva, ko Eiropas Komisija uzsākusi, lai veicinātu sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu Eiropas Savienībā. 


Eiropas sporta nedēļa 2017 norisināsies no 23. līdz 30. septembrim.


Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/sport/week/

Projektu konkurss

Projektu konkurss Eiropas Sporta nedēļas 2017 aktivitātēm

 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6. aprīlis (Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas plkst.12.00 dienā pēc Briseles laika).
 • Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2017. gada 1. novembris

Projekti jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.

 

Pamatdokumenti

Pamatdokumenti, kas jāizmanto, rakstot pieteikumu un īstenojot projektu:

Projekta partneru meklēšanas rīks

EK izveidojusi projektu partneru meklēšanas rīku: www.sporttool.teamwork.fr.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji:

 • projekta atbilstība;
 • projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte;
 • projekta komandas kvalitāte un sadarbība;
 • ietekme un rezultātu izplatīšana.

Dalībvalstis

Programmas dalībvalstis ir ES dalībvalstis, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija.

Partnervalstis

Partnervalstis var būt jebkura cita pasaules valsts (tajā skaitā Šveice), kas projektam dod pievienoto vērtību.

Vairāk informācijas