Erasmus+

11.06.2013

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+”.

Erasmus+” apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Šobrīd plānotie jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:

Plānots, ka monoprogrammas pieeja vienkāršos iespējamo finansējuma saņemšanu organizācijām, kas strādā starpdisciplināri un kuru darbības jomas ietver gan izglītību, gan apmācības, gan jaunatni un sportu.

2013. gada 26. jūnijā Īrijas ES prezidentūra paziņoja, ka ES dalībvalstis un Eiropas Parlaments ir vienojušies, ka jauno Eiropas Savienības atbalsta programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā sauks „Erasmus+” un programma oficiāli tiks apstiprināta 2013. gada rudenī.

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  programmas ieviešanu.

Papildu informācija par programmu „Erasmus +”:

P.S. Projektu, kas uzsākti esošās Mūžizglītības programmas ietvaros, īstenošana turpināsies un noslēgsies, kā paredzēts projektu līgumos.