Erasmus+ programmas dalībtiesīgās institūcijas

Informācija par izglītības iestādēm, kuras var piedalīties kā mobilitātes dalībniekus nosūtošās un uzņemošās organizācijas aktivitātē "Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes" un var piedalīties kā projekta koordinatori un partneri aktivitātē "Skolu apmaiņas partnerības"*:

 Organizācijas veidsSaite
1. Pirmsskolas izglītības iestādes
2. Vispārizglītojošās skolas
3. Profesionālās izglītības iestādes**
4. Institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības nodrošinājumu skolās vietējā vai reģionālā līmenī (pagastu vai novadu pašvaldības) un var vadīt konsorciju aktivitātē “Skolu pedagoģiskā personāla mācību mobilitātes”

 

5. Institūcijas, kas papildus 4. punktā minētām institūcijām var iesniegt skolu sektora mobilitātes projektus kā konsorcija koordinatori
  1. Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA)
  2. Latvijas Pedagogu dome (LPD)
  3. Profesionālās izglītības biedrība
  4. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  5. Skolotāju asociācijas (biedrības), kuras aktīvi veic pedagogu profesionālo pilnveidi

* Informāciju sniegusi Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā valsts iestāde par programmas Erasmus+ ieviešanu Latvijā.

** Iepriekš minētajās aktivitātēs var piedalīties tikai tās iestādes, kurās tiek īstenota arī vispārizglītojošā vidējā izglītības programma.