Izglītības kvalitātes valsts dienests kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) koordinācijas punkts īsteno EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā. 

Lasīt vairāk par EQAVET Latvijā.