2020. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2. pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Skolu apmaiņas partnerības (KA229)

?d=Skolu_apmainas_partneribas_KA229_2020.pdf

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

?d=Skolu_izgl_t_bas_sektors_KA201_2020.pdf

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)

?d=Profesion_l_s_izgl_t_bas_sektors_KA202_2020.pdf

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)

?d=Augst_k_s_izgl_t_bas_sektors_KA203_2020.pdf

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)

?d=Pieaugu_o_izgl_t_bas_sektors_KA204_2020.pdf

 

2019. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2. pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Skolu apmaiņas partnerības (KA229)

?d=59833_Skolu_apmai_as_partner_bas_KA229_2019.pdf

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

?d=Apstiprin_tie_2019_KA201.pdf

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)

?d=Profesion_l_s_izgl_t_bas_sektors_KA202_2019.pdf

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)

?d=Augst_k_s_izgl_t_bas_sektors_KA203_2019.pdf

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)

?d=Pieaugu_o_izgl_t_bas_sektors_KA204_2019.pdf

 

2018. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2. pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Skolu apmaiņas partnerības (KA229)

?d=Skolu_apmai_as_partner_bas_KA229_2018.pdf

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

?d=Strat_isk_s_partner_bas_skolu_izgl_t_bas_sektor_KA201_2018.pdf

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)

?d=Strategiskas_partneribas_profesionalas_izglitibas_sektors_KA202_2018.pdf

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)

?d=Strat_isk_s_partner_bas_augst_k_s_izgl_t_bas_sektor_KA203_2018.pdf

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)

?d=Strategiskas_partneribas_pieauguso_izglitibas_sektora_KA204_2018.pdf

 

2017. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2.pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Stratēģiskās starpskolu partnerības (KA219)

?d=2017.gada_Konkursa_rezulti_KA219.pdf 

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

?d=2017.gada_Konkursa_rezulti_KA201.pdf 

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)

?d=2017.gada_Konkursa_rezulti_KA202.pdf 

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)

?d=2017.gada_Konkursa_rezulti_KA203.pdf 

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)

?d=2017.gada_Konkursa_rezulti_KA204.pdf 

 

2016. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2.pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Stratēģiskās starpskolu partnerības (KA219)

?d=2016_call_atbalstitie_219projekti.pdf 

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā (KA201)

?d=2016_call_atbalstitie_projekti_SE_KA201.pdf 

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā (KA202)

?d=2016_call_atbalstitie_projekti_VET_KA202.pdf 

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā (KA203)

?d=2016_call_atbalstitie_projekti_HE_KA203.pdf 

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā (KA204)

?d=2016_call_atbalstitie_projekti_AE_KA204.pdf 

2015. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2.pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 

Stratēģiskās starpskolu partnerības 

?d=Rezult_ti_starpskolu_projekti_2015.pdf

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā

?d=2015_KA201_strat_partner_SKOLU.pdf 

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā

?d=2015_KA202_strat_partner_PROFES.pdf

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā

?d=2015_KA204_strat_partner_PIEAUG.pdf

Stratēģiskās partnerības augstākās izglītības sektorā

?d=SP_augst_izgl_sekt_2015_3.pdf

2014. gadā apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ 2.pamatdarbība (KA2) stratēģiskās partnerības

 Aktivitāte 
Stratēģiskās starpskolu partnerības 

rezultati_strat_skolu_sadarb.pdf?d=files/free/71/43371/rezultati_strat_skolu_sadarb.pdf 

Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā rezultati_strat_partn_Skolu_izgl.pdf?d=files/free/71/43371/rezultati_strat_partn_skolu_izgl.pdf 

Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā

Rezultati ML_VET sektors_KA2_upd.pdf?d=files/free/71/43371/rezultati_ml_vet_sektors_ka2_upd.pdf 

Stratēģiskās partnerības Pieaugušo izglītības sektorā

Rezultati ML_Pieaugušo_sektors_KA2.pdf?d=files/free/71/43371/rezultati_ml_pieaugu_o_sektors_ka2.pdf

Stratēģiskās partnerības Augstākās izglītības sektorā

ML_atbalstītie_projekti.pdf?d=files/free/71/43371/ml_atbalst_tie_projekti.pdf