2018. gada Erasmus+ programmas informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaMateriāli

14.12.2018.

Baltijas un Centrālāzijas augstākās izglītības sadarbības forums Baltijas un Centrālāzijas valstu ministriju, aģentūru, augstskolu u.c. pārstāvji ĀM, IZM, AIC, VIAA , LU, RSU Rīga

Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_14.12.2018..pdf

3. darba grupas materiāli (VIAA): ?d=seminara_materiali_14.12.2018.zip

 

06.12.2018.

Tiešsaistes seminārs (vebinārs) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA2 centralizētajā aktivitātē „Nozaru prasmju apvienības”  Organizācijas, kas darbojas profesionālās izglītības sektorā Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA  tiešsaistē  

Vebināra prezentācijas

5.12.2018.

plkst. 15:30

Tiešsaistes seminārs par informācijas ievadi projektu vadības un atskaišu sistēmā Mobility Tool+ 

“Starpskolu stratēģiskās partnerības” (KA219) 2017. gada projektu īstenotāji

 VIAA  tiešsaistē  

 

30.11.2018.

26.11.2018.

 

Tiešsaistes semināri (vebināri) par projektu pieteikumu sagatavošanu Erasmus+ KA2 centralizētajā aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” Augstākās izglītības institūcijas Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA  tiešsaistē  

Kvalitatīva pieteikuma sagatavošana (26/11/2018)

 

Sadarbība ar Āzijas reģionu 

(30/11/2018)

30.10.2018.

31.10.2018.

Erasmus+ Starptautiskās dimensijas augstākajā izglītībā Baltijas infodienas 2018

 

EE, LV, LT augstākās izglītības institūciju pārstāvji, EK, EACEA, NEO pārstāvji

VIAA (sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas Erasmus+ Nacionālajām aģentūrām)

 
Rīga, Latvija

Darba kārtība: ?d=72589_FINAL_agenda_HE_Info_30_31_Oct_2018.pdf

1.dienas prezentācijas: ?d=1st_day_30_Oct_2018_pdf.zip

2. dienas prezentācijas: ?d=2nd_day_31_Oct_2018_pdf.zip

Sadarbība ar Jordāniju: ?d=materials_Jordan_NEO.zip

ICM (KA107) 2019: ?d=ICM_KA_107_materiali.zip

Fotogalerija: šeit.

 

11.10.2018.

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerību projektu vadības seminārs

Projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas: ?d=8775_Prezent_cijas_PDF.zip
18.09.2018.

Projektu vadības seminārs Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu īstenotājiem

Erasmus+ Startēģisko partnerību projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācija: ?d=87728_prezentacijas_18.09.2018.zip
06.09.2018.

“Higher Education Co-operation Activities within the framework of EU Erasmus+ Programme”

(Erasmus+ KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs APPLE projekta konference)
Projekta konsorcija dalībnieki Rīgas Tehniskā universitāte (projekta partneris) RTU, Rīga  Prezentācija: ?d=Erasmus_Higher_Education_6_Sept_2018_RTU.pdf
05.09.2018. Seminārs Erasmus+ VET Mobilitātes Hartu turētājiem Izglītības iestāžu ar E+ VET Mobilitātes hartām pārstāvji VIAA Rīga

Prezentācijas: ?d=KA116_seminars_05.09.18..zip

Fotogalerija: šeit

04.09.2018. Seminārs par stratēģisko partnerību noslēguma atskaišu sagatavošanu un informācijas ievadīšanu Projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas: ?d=Prezent_startegisko_partn_04.09.2018..zip
31.08.2018. Seminārs Erasmus+ mācību mobilitātes pieaugušo izglītības sektora projektu īstenotājiem Pieaugušo izglītības sektora projektu īstenotāji VIAA Rīga Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_pieauguso_izgl_sektors_2018.zip
29.08.2018. Seminārs Erasmus+ mācību mobilitātes skolu sektora projektu īstenotājiem Skolu sektora projektu īstenotāji VAS Rīga Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_skolu_izgl_sektors_2018.zip
27.08.2018.    VIAA  Rīga Prezentācijas: ?d=seminars_mobility_tool.zip
27.08.2018. Profesionālās izglītības sektora projektu īstenotāji VIAA Rīga ?d=prezentacijas_VET_seminars_2018.zip
09.03.2018. Seminārs par pieteikuma sagatavošanu Erasmus+ VET Hartai 2018.gada konkursā Publiskas vai privātas organizācijas, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā VIAA Rīga Darba kārtība 
Prezentācijas: ?d=Seminari_pieteikuma_sagatavosana.09.03.18..zip 
08.03.2018. Seminārs par projektu starpatskaišu sagatavošanu Erasmus+ Startēģisko partnerību projektu īstenotājiem VIAA Rīga Prezentācija: ?d=Staraptskai_u_vebin_rs_prezent_cija.pdf
 07.02.2018. Projektu sagatavošanas mācību seminārs Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 aktivitātē “Stratēģiskās skolu apmaiņu partnerības” Potenciālie projektu īstenotāji  VIAA  Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=7.02.seminara_prezentacijas.zip

02.02.2018.

Informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē “Stratēģiskās partnerības” 2018. gada konkursa ietvaros

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=02.02.2018._seminara_prezentacijas_Erasmus.zip

26.01.2018.

Informatīvs seminārs par Erasmus+ iespējām sporta jomā

Sporta nozares sociālie partneri un citas ar sporta nozari saistītas organizācijas IZM, VIAA, JSPA Rīga Prezentācijas:  ?d=Prezentacijas_26.01.18.zip

09.01.2018.

Informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2018.gada konkursa ietvaros aktivitātē KA1 pieaugušo izglītības sektorā

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:

?d=Prezentaciajs_09.01.2018.zip

05.01.2018.

Par mobilitātes projektu iesniegšanu un īstenošanu Erasmus+ 2018.gada konkursa ietvaros profesionālajā izglītības sektorā (ar hartām)

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_05.01.2018.zip

04.01.2018.

Par mobilitātes projektu iesniegšanu un īstenošanu ES Erasmus+ 2018.gada konkursa ietvaros skolu sektorā

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas:

?d=Prezentacijas_04.01.2018.zip

03.01.2018.

Par mobilitātes projektu iesniegšanu un īstenošanu ES Erasmus+ 2018.gada konkursa ietvaros profesionālajā izglītības sektorā (bez hartām)

Potenciālie projektu īstenotāji VIAA Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_03.01.2018.zip