Ārvalstu studentiem jāievēro ieceļošanas nosacījumi Latvijā

22.01.2021

mobilitates studenti sez pie darba galda

Augstākās izglītības iestādei ir jāinformē ārvalstu studējošie, tostarp Erasmus+ programmas studenti, par ierašanās nosacījumiem Latvijā un testa veikšanu, un pēc šo nosacījumu izpildes ārvalstu studenti var ierasties Latvijā – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas 2021. gada 21. janvārī apstiprināti valdībā.

Lasīt vairāk »

Pārņem labo praksi iekļaujošā izglītībā

07.01.2021

Svetes pamatskola Erasmus pieredze

Jelgavas novada Svētes pamatskola divu gadu laikā ar partneriem no Polijas un Spānijas īstenoja  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu skolu izglītības sektorā “Tolerance and quality inclusive education in school” (“Tolerance un kvalitatīva iekļaujoša izglītība skolā”). Projekta īstenotāji vēlējās uzlabot pedagogu ikdienas darba metodes, mācoties no projekta partneru labās pieredzes, un veicināt iekļaujošu izglītību, kur svarīgs priekšnosacījums ir sakārtota emocionālā un fiziskā vide izglītības iestādē.

Lasīt vairāk »

Tirzas pamatskolas pedagogi gūst starptautiskas sadarbības pieredzi iekļaujošā izglītībā

05.01.2021

Tirzas pamatskola Erasmus pieredze

Tirzas pamatskolā līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai jau desmit gadus tiek realizēta arī iekļaujošā izglītība. Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” Tirzas pamatskolas pedagogi vēlējās gadu gaitā uzkrāto pieredzi vēlējās papildināt ar starptautiskiem aspektiem. Projekta gaitā skola īstenoja Eiropas attīstības plānu, kura laikā pedagogi apmeklēja kursus Somijā, organizācijā EduKarjala, sadarbojās starptautiskajā platformā e-twinning, kā arī paralēli uzlaboja angļu valodas prasmes, lai veicinātu starptautisko sadarbību.

Lasīt vairāk »