Pārņem labo praksi iekļaujošā izglītībā

07.01.2021

Svetes pamatskola Erasmus pieredze

Jelgavas novada Svētes pamatskola divu gadu laikā ar partneriem no Polijas un Spānijas īstenoja  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu skolu izglītības sektorā “Tolerance and quality inclusive education in school” (“Tolerance un kvalitatīva iekļaujoša izglītība skolā”). Projekta īstenotāji vēlējās uzlabot pedagogu ikdienas darba metodes, mācoties no projekta partneru labās pieredzes, un veicināt iekļaujošu izglītību, kur svarīgs priekšnosacījums ir sakārtota emocionālā un fiziskā vide izglītības iestādē.

Lasīt vairāk »

Tirzas pamatskolas pedagogi gūst starptautiskas sadarbības pieredzi iekļaujošā izglītībā

05.01.2021

Tirzas pamatskola Erasmus pieredze

Tirzas pamatskolā līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai jau desmit gadus tiek realizēta arī iekļaujošā izglītība. Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai” Tirzas pamatskolas pedagogi vēlējās gadu gaitā uzkrāto pieredzi vēlējās papildināt ar starptautiskiem aspektiem. Projekta gaitā skola īstenoja Eiropas attīstības plānu, kura laikā pedagogi apmeklēja kursus Somijā, organizācijā EduKarjala, sadarbojās starptautiskajā platformā e-twinning, kā arī paralēli uzlaboja angļu valodas prasmes, lai veicinātu starptautisko sadarbību.

Lasīt vairāk »