Romā norisināsies Erasmus+ kontaktseminārs

25.09.2015

Laikā no šī gada 23. līdz 25. novembrim Itālijas nacionālā aģentūra organizē Erasmus+ kontaktsemināru "Development of competences of E&T professionals supporting work-based learning experiences" Romā, Itālijā.

Semināra mērķis ir veicināt starpsektoru stratēģisko partnerību veidošanu Erasmus+ ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, atklāt jaunas pieejas darba vidē balstītas mācīšanās veicināšanai un atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ stratēģisko partnerību 2016. gada projektu konkursam.

Plašāka informācija par semināru: ?d=Contactseminar_Rome_info.doc
Semināra darba programma: ?d=Programme_Rome_draft.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā izglītības iestāžu un citu organizāciju, kuras aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, pārstāvjus.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikšanās termiņš - 2015. gada 7. oktobris.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana kontaktsemināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte Laima Jaunsubrēna, tālrunis: 67559501, e-pasts: laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv.

Pasākuma darba valoda – angļu.