Diskusijā aktualizē ECVET ieviešanas izaicinājumus

01.11.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 28.oktobrī organizēja diskusiju politikas veidotājiem par ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai) ieviešanas pieejām, ietverot tādus svarīgus aspektus kā ECVET attīstības tendences Eiropā, sasniegto Latvijā, apspriežot tālākos izaicinājumus. ECVET īstenošanas pieejas tika aplūkotas arī no profesionālās izglītības iestādes vadītāja un darba devēja skatījuma.

Pasākumā piedalījās gan iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Valsts izglītības satura centra (VISC), Izglītības kvalitātes valsts dienesta, gan sociālo partneru pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības. Īpaši atzīmējama ir ECVET Sekretariāta (Brisele, Beļģija) pārstāves Mrs Anette Curth dalība šajā pasākumā – viņa sniedza detalizētu un visaptverošu ieskatu ECVET attīstībā Eiropā, akcentēja aktualitātes un turpmākos izaicinājumus Eiropas līmenī. ECVET Sekretariāta pārstāve kopā ar IZM, VISC, VIAA pārstāvjiem, un ECVET LV ekspertu – darba devēju piedalījās paneļdiskusijā par ECVET īstenošanas tālākiem izaicinājumiem Latvijā.

Pasākuma dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja tēmas aktualitāti, apspriestos jautājumus, īpaši atzīmējot ECVET Sekretariāta pārstāves, ECVET Latvijas nacionālo ekspertu un citu iesaistīto institūciju ieguldījumu.

Diskusijas materiāli pieejami VIAA mājaslapas ECVET sadaļā

Pasākums organizēts VIAA - Erasmus+ Latvijas Nacionālās aģentūras izglītības un mācību jomā 2016.gada ECVET darba programmas ietvaros. VIAA īsteno ECVET aktivitāti kopš 2014.gada, popularizējot ECVET ieviešanas elementus, principus, ECVET piemērošanu Erasmus+ ģeogrāfiskajās mobilitātēs, u.c. būtiskus aspektus.