Aicinām piedalīties ECVET nacionālajā seminārā

08.12.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 19.decembrī aicina profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus, izglītotājus, politikas veidotājus, sociālos partnerus, darba devējus uz ECVET (Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai) nacionālo semināru „ECVET – prasmju atzīšanai, mobilitātei, nodarbināmībai”.

Semināra pirmajā daļā tiks sniegts ieskats ECVET attīstības tendencēs Eiropā prasmju kontekstā, darba devēja – ECVET Latvijas nacionālā eksperta - redzējums sadarbībai ar izglītotājiem audzēkņu nodarbināmības veicināšanai, apkopota Latvijas pieredze un izaicinājumi ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, kā arī sniegta informācija par šogad atklāto Latvijas kvalifikāciju datubāzi.

Savukārt semināra otrajā daļā būs iespēja darboties divās paralēlās darba grupās, diskutējot un gūstot detalizētāku ieskatu ECVET praktiskās pielietošanas aspektos mācīšanās rezultātu/mācīšanās rezultātu vienību definēšanā, un ECVET elementu praktiskā sagatavošanā un lietošanā ģeogrāfiskajās mobilitātēs. Darba grupas vadīs ECVET Latvijas nacionālās ekspertes.

Darba kārtība: ?d=Darba_kartiba_ECVET_2016_19_dec.pdf 

Reģistrācija pasākumam ir noslēgusies. Ievērojot dalībnieku skaita ierobežojumu (70), apstiprinātajiem dalībniekiem š.g. 14.decembrī tiks nosūtīts reģistrēšanās apstiprinājums.

Kontaktpersona: Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv