Vēl līdz 17. martam var pieteikt dalību Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumam Slovēnijā

13.03.2017

Laikā no 2017. gada 19. aprīļa līdz 22. aprīlim Slovēnijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru "Key to inclusion” Slovēnijā. 

Semināra mērķis ir pulcināt kopā izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādēm, kuras ir īstenojušas starpsektoru projektus (izglītības iestādes kopā ar jaunatnes/citām organizācijām) par jauniešu sociālās iekļaušanas jautājumiem vietējā, nacionālajā vai starptautiskajā līmenī, lai veicinātu starpsektoru sadarbību, pieredzes apmaiņu un labas prakses apzināšanu par jauniešu sociālo iekļaušanu.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Slovenia_Erasmus_info.zip

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu, profesionālās un augstākās izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 17. marts (t.i. līdz 17. martam - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”

Pasākuma darba valoda – angļu.