Iespēja pieteikties starptautiskās sadarbības pasākumam Zviedrijā

07.03.2017

Laikā no 2017. gada 8. maija līdz 12. maijam Zviedrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti "The Role of Social Partners in VET” Stokholmā, Zviedrijā.

Mācību vizītes mērķis ir

  • veicināt pieredzes apmaiņu par profesionālās izglītības stiprināšanu;
  • sniegt dalībniekiem iespēju iepazīt sadarbības piemērus starp profesionālās izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem darba tirgū Zviedrijā. 

Vizītes laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Zviedrijas profesionālās izglītības sistēmu, tās nozīmīgākos sociālos partnerus gan nacionālā, gan reģionālā līmenī un uzzināt nacionālās iniciatīvas dažādos sektoros. Mācību vizītes dalībnieki apmeklēs profesionālās izglītības iestādes un par profesionālo izglītību atbildīgās nacionālās aģentūras, tiksies ar sektora pārstāvjiem, pasniedzējiem un audzēkņiem, kā arī dalīsies savstarpējā pieredzē ar dalībniekiem no citām Eiropas valstīm.

Dalībnieku skaits mācību vizītē ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā vadošos profesionālās izglītības sektora pārstāvjus, profesionālo izglītības iestāžu vadītājus, politikas veidotājus un sociālo partneru pārstāvjus.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 20. marts (t.i,. līdz 20. martam - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”. Vēršam uzmanību, ka pieteikumos jāizmanto 01.03.2017. aktualizētā “Pieteikuma veidlapa dalībai ES Erasmus+ programmas starptautiskās sadarbības pasākumā (TCA)”

Pasākuma darba valoda – angļu.