Aicinām pieteikties Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumam Horvātijā

16.03.2017

Laikā no 2017. gada 31. maija līdz 2. jūnijam Horvātijas, Slovēnijas un Maķedonijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Making adult education more visible” Zagrebā, Horvātijā. 

Seminārs pulcinās kopā potenciālos projektu pieteicējus, lai izstrādātu idejas Erasmus+ Mobilitātes projektiem (KA1) pieaugušo izglītības jomā, kā arī, lai veicinātu pieaugušo izglītības organizāciju sadarbību, kuras strādā ar pieaugušajiem ar ierobežotām iespējām:

  • ar izglītības grūtībām: pāragri izglītību pārtraukušie pieaugušie, mazkvalificēti pieaugušie; 
  • ar ekonomiskajiem šķēršļiem: cilvēki ar zemu ienākumu līmeni, trūcīgajiem dzīves apstākļiem, no pabalstiem dzīvojošie; 
  • ar kultūras atšķirībām: imigranti, bēgļi vai imigrantu un bēgļu pēcnācēji, nacionālo vai etnisko minoritāšu pārstāvji, cilvēki ar valodas barjeru un kultūras integrēšanās grūtībām;
  • ar sociāliem šķēršļiem: bijušie apsūdzētie un ieslodzītie.

Seminārā ir aicinātas piedalīties pieaugušo izglītības organizācijas, kuras strādā ar iepriekšminētajām grupām, īpaši tiek aicinātas piedalīties:

  • atvērtas publiskās universitātes, kuras nodrošina pieaugušo ne-profesionālo izglītību;
  • bibliotēkas;
  • asociācijas, kuras strādā ar imigrantiem vai iepriekšminētajām mērķgrupām;
  • cietumi.

Semināra programma: ?d=agenda_final_draft.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Aicinām pieteikties dalībai pasākumā atbilstošus pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus.

Lai pieteikums šim semināram būtu atbilstošs organizatoru prasībām, pretendentiem uz VIAA jānosūta:

Balstoties uz pieteikuma veidlapā sniegto informāciju, VIAA veiks dalībnieku priekšatlasi. Dalībnieku galīgo atlasi, izvērtējot semināra organizatora veidlapā sniegto informāciju, veiks semināru organizējošās aģentūras.

Aizpildītas pieteikuma veidlapas līdz 2017. gada 29. martam (ieskaitot) jānosūta pa pastu vai jāiesniedz VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā Rīgā, LV-1050.

Semināra dalībniekiem tiks segti:

  • ceļa izdevumi atbilstīgi Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm, nepārsniedzot 275 EUR;
  • uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā.

Semināra dalības maksu - 30,00 EUR - un citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

VIAA kontaktpersona: Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pasākuma darba valoda – angļu.