Aicina pieteikties starptautiskās sadarbības pasākumam Igaunijā

05.04.2017

Laikā no 2017. gada 17. septembra līdz 20. septembrim Igaunijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Enhancing Digital Competences in Education and Training”  Tallinā, Igaunijā.

Seminārs pulcinās kopā izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde.

Sīkāka informācija par semināru?d=Papildus_informacija.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš  - 2017. gada 21. aprīlis (t.i., līdz 21. aprīlim - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā - iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, kā arī ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm attiecīgajam attālumam, nepārsniedzot 180 eiro. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.