Pagarināta pieteikšanās Erasmus+ kontaktsemināram Nīderlandē

19.05.2017

Līdz 26. maijam pagarināta pieteikšanās Erasmus+ kontaktsemināram “(Validation) of intercultural competences”, kas notiek laikā no 2017. gada 12. oktobra līdz 14. oktobrim Zandvortā, Nīderlandē. Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) organizē Nīderlandes Erasmus+ nacionālā aģentūra. 

Seminārā tiksies izglītības speciālisti no skolu un profesionālās izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde, kā arī starptautiskā sadarbība un inovatīvu ideju apmaiņa.

  • Darba programma: ?d=Draft_Program_Contact_Seminar_yammer.pdf
  • Plašāka informācija par semināru: ?d=TCA_description_template_NL_competences_2017.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017. gada 26. maijam (t.i. līdz 26. maijam, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, un ceļa izdevumi, atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.