Aicinām pirmsskolu un sākumskolu skolotājus pieteikties kontaktsemināram Čehijā

03.05.2017

Laikā no 2017. gada 30. augusta līdz 2. septembrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Using eTwinning in KA2 school-to-school partnerships” Kamenicē, Čehijā.

Seminārā pirmsskolu un sākumskolu skolotāji, kuri strādā ar 3 – 11 gadus jauniem bērniem, uzzinās vairāk, kā arī dalīsies pieredzē par Erasmus+ KA2 stratēģisko starpskolu partnerību projektu izstrādi un īstenošanu, izmantojot eTwinning iespējas.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=TCA_invitation_CZ_2017.pdf

Pasākuma programma: ?d=CS_Prague_Draft_Programme_version_1.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 26. maijs (t.i., līdz 26. maijam, ieskaitot, pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem būs segta semināra dalības maksa, kas ietver uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”

Pasākuma darba valoda – angļu.