Aicinām profesionālās izglītības pārstāvjus pieteikties mācību vizītei Somijā

14.06.2017

Laikā no 2017. gada 12. novembra līdz 17. novembrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti "Strengthening the competence-based approach - Flexible learning paths and recognition of competences” Helsinkos un Tampere/Kerava, Somijā. 

Dalībai pasākumā aicināti pieteikties  profesionālo izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki un citi vadošie profesionālās izglītības sektora pārstāvji.

Mācību vizīte veicinās pieredzes un labas prakses apmaiņu profesionālās izglītības jomā. Vizītes laikā dalībnieki iepazīs uz kompetencēm balstītās mācību pieejas un ECVET ieviešanas pieredzi, kā arī individuālās mācību iespējas un daudzveidīgās mācību vides pieeju profesionālajā izglītībā Somijā. Mācību vizītes dalībnieki apmeklēs profesionālās izglītības iestādes un dalīsies savstarpējā pieredzē ar dalībniekiem no citām Eiropas valstīm.

Mācību vizītes programma: ?d=FI_DRAFT_Study_visit_Competence_based_approach.pdf
Sīkāka informācija par mācību vizīti: ?d=FI_TCA_description_template_Competence_based_approach.pdf

Dalībnieku skaits mācību vizītē ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti.

VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 25. jūlijs (t.i. līdz 2017. gada 25. jūlija plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver nakšņošanu (5 naktis no svētdienas līdz piektdienai), pusdienas (no pirmdienas līdz piektdienai), vakariņas (3 vakari), transporta pakalpojumus mācību vizītes laikā Somijā. Ceļa izdevumus segs atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 180,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.