Pagarināta pieteikšanās kontaktsemināram Čehijā

28.07.2017

Laikā no 2017. gada 11. oktobra līdz 14. oktobrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Cooperation in the Field of Health and Social Care Education” Prāgā, Čehijā. 

Aicinām pieteikties dalībai pasākumā profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus, kuri sagatavo veselības un sociālās aprūpes darbiniekus (neattiecas uz augstākās izglītības sektoru), skolu, uzņēmumu, NVO, slimnīcu, aprūpes centru vai citu attiecīgajā jomā iesaistīto organizāciju pārstāvjus.

Kontaktseminārs veicinās sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm, kuras sagatavo nākotnes darbiniekus veselības un sociālās aprūpes jomā, Erasmus+ Mācību mobilitātes (KA1) projektu izstrādei audzēkņu mācību prakses un personāla mobilitātes organizēšanai starp nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām, kā arī pieredzes apmaiņai un inovatīvu pieeju izveidei minētajā jomā.

Sīkāka informācija par kontaktsemināru: ?d=TCA_template_contact_seminar_Prague_October_2017.pdf

Dalībnieku skaits mācību vizītē ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. augusts (t.i. līdz 2017. gada 4. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.