Aicinām skolu sektora pārstāvjus pieteikties kontaktsemināram Vācijā

28.06.2017

Laikā no 2017. gada 19. oktobra līdz 22. oktobrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru “Teaching of European values as a key against radicalization in school” Hanoverē, Vācijā. 

Semināra mērķis ir pulcināt kopā skolu sektora pārstāvjus - direktorus un skolotājus, kuri strādā ar skolēniem no 6 – 16 gadu vecumam, un kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde saistībā ar semināra tēmu. Seminārā dalībnieki varēs dalīties pieredzē, kā arī izstrādāt projektu idejas Eiropas vērtību stiprināšanai skolās kā līdzekli radikalizācijas, vardarbības un ekstrēmisma novēršanai.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Hannover_information.pdf
Semināra programma: ?d=29338_Hannover_programme_.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā skolu sektora pārstāvjus Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. jūlijs (t.i,. līdz 2017. gada 17. jūlija plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

VIAA kontaktpersona: ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.