Pagarināta pieteikšanās starptautiskās sadarbības pasākumam Vācijā

15.08.2017

Laikā no 2017. gada 28. līdz 29. novembrim Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) augstākās izglītības sektorā – tematisko semināru "Recognition of credit mobility in higher education” Leipcigā, Vācijā.

Semināra mērķis ir pulcināt kopā augstākās izglītības sektora pārstāvjus, lai dalītos pieredzē, apzinātu un izstrādātu labo praksi attiecībā uz studentu mobilitātes, brīvprātīgās un obligātās prakses periodu un personāla mobilitātes atzīšanu. Papildus nepieciešamajai informācijai pieteikuma veidlapā, aicinām pretendentus norādīt informāciju par gatavību aktīvi iesaistīties semināra norisē, vadot darba grupas vai piedaloties darba grupu secinājumu apkopošanā un prezentēšanā.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Thematic_Activity_Recognition.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017. gada 25. augustam (t.i. līdz 2017. gada 25. augusta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta semināra dalības maksa, kas ietver ēdināšanas un uzturēšanās izmaksas (2 naktis), un ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.