Aicinām pieteikties mācību vizītei Francijā

30.08.2017

Laikā no 2017. gada 27. novembra līdz 1. decembrim Francijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – mācību vizīti "Pilotage et gestion des établissements scolaires/Schools management” Puatjē, Francijā.

Mācību vizītes mērķis ir veicināt pieredzes un labas prakses apmaiņu skolu vadības un uzraudzības jomā. Mācību vizītes tēmas ir skolu vadītāju loma, projektu vadība un uzraudzība skolās un profesionālās izglītības iestādēs. Vizītes laikā dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē ar izglītības speciālistiem no citām Eiropas valstīm, kā arī iegūt informāciju par sadarbības iespējām Erasmus+ programmas ietvaros.

Mācību vizītes programma un detalizēta informācija par mācību vizīti: ?d=programme_TCA_SCHOOL_MANAGEMENT_novembre.pdf (632.9 KB)

Dalībnieku skaits mācību vizītē ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā valsts izglītības inspektorus, skolu un profesionālo izglītības iestāžu vadītājus, inspektoru/skolu vadītāju sagatavotājus un ministriju pārstāvjus. 

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20. septembris (t.i., līdz 2017. gada 20. septembra plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda:  angļu un franču.

Papildu informācija:

VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.