Aicinām profesionālās un pieaugušo izglītības speciālistus pieteikties kontaktsemināram Kiprā

06.09.2017

Laikā no 2017. gada 8. novembra līdz 10. novembrim Kipras Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru profesionālās un pieaugušo izglītības jomā, Larnakā, Kiprā.  

Seminārs pulcinās kopā izglītības speciālistus no profesionālās izglītības un  pieaugušo  izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde, starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=VETAE_Contact_seminar_apraksts.pdf
Semināra programma:  ?d=TCA_Agenda_draft.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai profesionālās un pieaugušo izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. septembris (t.i,. līdz 2017. gada 21.  septembra plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti viesnīcas izdevumi (2 naktīm),  ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 360,00 EUR, un nepieciešamības gadījumā individuālais atbalsts papildus 2 dienām. Ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.