Aicinām izglītības speciālistus pieteikties kontaktsemināram Rumānijā

22.09.2017

Laikā no 2017. gada 21. novembra līdz 25. novembrim Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Strategic Partnerships Plus”  Bukarestē, Rumānijā.

Semināra tēma ir inovācijas izglītības procesā Eiropa un stratēģiskās partnerības kā līdzeklis izmaiņu ieviešanai mācību procesā. Semināra mērķis ir pulcināt kopā izglītības speciālistus no skolu, profesionālās izglītības, pieaugušo  izglītības un augstākās izglītības sektoriem, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību (KA2) projektu izstrāde, starptautiska sadarbība un inovatīvu ideju apmaiņa saistībā ar semināra tēmu.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Papildus_inform_cija.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2017. gada 6. oktobris (t.i,. līdz 6. oktobrim - ieskaitot - pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā iesniegtam vai atsūtītam pa pastu).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās  un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.