Vēl līdz 27. oktobrim aicinām pieteikt dalību Erasmus+ starpsektoru tematiskajā seminārā Polijā

25.10.2017

Laikā no 2017. gada 29. novembra līdz 1. decembrim Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) - starpsektoru tematisko semināru "Behind the scenes of teachers’ education – new challenges in Europe”  Varšavā, Polijā.

Seminārs pulcinās kopā skolotāju sagatavošanas speciālistus, lai dalītos pieredzē un apzinātu labo praksi skolotāju sagatavošanas un profesionālās pilnveides jautājumos. Diskutēs par skolotāju izglītības jautājumiem un atbalstu jaunajiem skolotājiem, ieskaitot mentoringu un profesionālās pilnveides iespējas pieredzējušiem skolotājiem.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties augstākās izglītības sektora pārstāvjus, kuri atbild par skolotāju sagatavošanu un profesionālās izglītības sektora pārstāvjus, kuri nodarbojas ar skolotāju profesionālo pilnveidi, kā arī skolu sektora pārstāvjus – skolu direktorus un skolotājus.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. oktobris (t.i. līdz 2017. gada 27. oktobra plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu. 

VIAA kontaktpersona:  Jana Meržvinska, ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.