Iespēja pieteikties starptautiskās sadarbības pasākumam Vācijā

13.02.2018

Laikā no 2018. gada 13. līdz 15. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru “Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation“ Veimārā, Vācijā.

Seminārā aicināti piedalīties skolu sektora pārstāvji, eksperti, skolotāju sagatavotāji un projektu pārstāvji, kuri īsteno projektus saistībā ar semināra tēmu, lai diskutētu un dalītos pieredzē par aktīvās pilsonības, tolerances, ne-diskriminēšanas veicināšanu caur skolu starptautisku sadarbību, kā arī veidotu kontaktus un izstrādātu projektu idejas nākotnes sadarbības projektiem.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. februāris (t.i. līdz 2018. gada 28.  februāra plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – vācu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.