Turpinās pieteikšanās starptautiskam sadarbības pasākumam Bulgārijā

02.03.2018

Laikā no 2018. gada 27. līdz 31. maijam Bulgārijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tematisko semināru “Making the classroom more inclusive for students with additional needs  Sofijā, Bulgārijā.

Seminārā aicināti piedalīties skolu sektora pārstāvji – skolotāji un pedagoģiskais personāls (no pirmsskolas līdz vidusskolai), speciālās izglītības pedagogi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri strādā ar speciālās izglītības jautājumiem un kurus interesē pozitīvas un iekļaujošās vides veidošana visiem bērniem. Semināra paaugstinās dalībnieku kompetences un prasmes, kuras ir saistītas ar iekļaujošo izglītību, kā arī veicinās pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 11. martam (t.i. līdz 2018. gada 11.  marta plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem segs ceļa izdevumus atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.