Turpinās pieteikšanās starptautiskajam kontaktsemināram Īrijā

07.03.2018

Laikā no 2018. gada 23. aprīļa līdz 25. aprīlim Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru VET connected|Get connected profesionālās izglītības jomā Malahidē, Īrijā.  

Semināra mērķis ir pulcināt kopā profesionālās izglītības sektora pārstāvjus, kurus interesē Erasmus+ mācību mobilitāšu projektu izstrāde (KA1). Seminārā ir aicinātas piedalīties profesionālās izglītības iestādes, kurām nav pieredzes Erasmus+ mācību mobilitātes projektu īstenošanā, kā arī tās profesionālās izglītības iestādes, kuras ir īstenojušas Erasmus+ mācību mobilitātes projektus un kuras vēlas paplašināt sadarbības partneru loku.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Aicinām pieteikties dalībai profesionālās izglītības sektora pārstāvjus. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 9. marts (t.i., līdz 2018. gada 9.  marta plkst. 17.00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”

Pasākuma darba valoda – angļu. 

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.