Pagarināta pieteikšanās starptautiskās sadarbības semināram Polijā

20.03.2018

Laikā no 2018. gada 9. maija līdz 13. maijam Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru “S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools” Miedzeszyn, Polijā.   

Semināra mērķis ir pulcināt kopā speciālo izglītības iestāžu pārstāvjus, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko skolu apmaiņas partnerību projektu izstrāde, starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa. Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par starptautisku sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas kvalitātes aspektiem. Seminārā aicināti piedalīties speciālo izglītības iestāžu direktori un pedagogi.

Sīkāka informācija par semināru: ?d=Papildus_inform_cija_polija.pdf

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots. Priekšroka tiks dota to organizāciju pārstāvjiem, kuras līdz šīm nav iesaistījušās Erasmus+ programmas projektos.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. marts (līdz 2018. gada 23.  marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā “Dokumenti un veidlapas”. 

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.