Turpinās pieteikšanās studiju vizītei Rumānijā par iekļaujošas izglītības jautājumiem

22.03.2018

Laikā no 2018. gada 21. maija līdz 25. maijam Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – studiju vizīti  “Personalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs  Brašovā, Rumānijā.   

Studiju vizītes mērķis ir pulcināt kopā iekļaujošās izglītības speciālistus, lai veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī par iekļaujošas izglītības jautājumiem,  kā arī par projektiem, labo praksi un izglītības politikas nostādnēm šajā jomā. Pasākumā aicināti piedalīties skolu, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji, kuri strādā ar iekļaujošās izglītības jautājumiem: skolu inspektori, speciālās izglītības iestāžu direktori, karjeras atbalsta centru direktori, skolotāju sagatavotāji, atbildīgo struktūrvienību vadītāji, skolu psihologi, konsultanti.      

Sīkāka informācija par studiju vizīti: ?d=Brasov_RO_Study_visit.pdf

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi netiks pieņemti. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. marts (t.i., līdz 2018. gada 28.  marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (4 naktis) un ēdināšana vizītes laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.