Aicinām pieteikties semināram par neformālo izglītību Dublinā

28.03.2018

Laikā no 2018. gada 17. maija līdz 19. maijam Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – semināru/kursu Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning Dublinā (tbc), Īrijā

Pasākuma mērķis ir veicināt izpratni un pieredzes apmaiņu starptautiskajā līmenī par neformālās mācīšanās nozīmi, tās galvenajiem principiem un veidiem, tās izmantošanu mācību procesā. Pasākuma dalībniekiem tiks sniegta informācija par radošajām neformālās mācīšanās metodēm, kā arī dalībnieki varēs dibināt kontaktus nākotnes sadarbībai Erasmus+ projektos.

Dalībai konferencē aicinām pieteikties sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu skolotājus, kurus interesē profesionālā pilnveide saistībā ar neformālās mācīšanās metodēm, kā arī, kuriem ir pieredze, vai, kurus interesē sadarbība Erasmus+ programmas projektu ietvaros.

Detalizēta informācija par semināru: lejuplādēt.

Pasākuma darba valoda: angļu.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. aprīlis (t.i. līdz 2018. gada 10. aprīļa plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšana pasākuma laikā tiks nodrošināta. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Kontaktsemināru sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Papildu informācija: VIAA ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska, tālrunis: 67359078, e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov.lv.